Mogućnost korištenja poslužitelja elektroničke pošte HT-a Mostar.

Putem administratorskog portala usluge Poslovni e-mail korisnicima je omogućeno upravljanje uslugom (kreiranje i brisanja e-mail adresa, promjena lozinke za pristup e-mail-u, kreiranje alias-a, korištenje osobnog organizatora, dijeljenje mapa i dr.).

Korisnici mogu osnovni paket usluge proširiti sa dodatnim e-mail adresama i/ili dodatnim diskovnim prostorom za e-mail adrese.

Osnovni paket uključuje:

  • 10 e-mail adresa
  • 500 MB diskovnog prostora za svaku e-mail adresu
  • visoko pouzdanu antivirusnu i antispam zaštitu
  • administratorski portal za upravljanje uslugom

Pogodnosti za korisnike je 50% popust na cijenu mjesečne pretplate za Osnovni paket usluge uz ugovor na 24 mjeseca.

Cjenik

Mjesečna pretplata
Cijena (KM)
Mjesečna pretplata za Osnovni paket usluge Poslovni e-mail 23,40
Mjesečna pretplata za dodatnih 1 do 49 e-mail adresa, po e-mail adresi 2,34
Mjesečna pretplata za dodatnih 50 i više e-mail adresa, po e-mail adresi 1,17
Mjesečna naknada za dodatnih 500 MB 5,85

U cijene je uključen PDV.

ICT Marketplace ICT i Cloud Brošura