Zaštitite poslovne podatke i aplikacije od gubitka.

Cloud Disaster Recovery as a Service (DRaas) je usluga koja omogućava poslovnim korisnicima da na HT Eronet cloud infrastrukturu repliciraju virtualna računala (VM - virtual machine) uz Veeam tehnologiju te ih tako zaštite u slučaju neočekivanih događaja, a sve kako bi u slučaju potrebe mogli ( i sa druge lokacije) pristupiti replikama i nastaviti sa radom.

Veeam Backup and Reaplication server (VBR) implementiran kod korisnika omogućava pohranu sigurnosnih kopija podataka virtualnih računala koje ima na svome VMware vSphere ili Microsoft Hyper-V okruženju.

Usluga je namijenjena poslovnim korisnicima koji koriste virtualna računala i ne mogu dozvoliti nedostupnost ili gubitak svojih poslovno kritičnih podataka i aplikacija u slučaju nesreće (ljudske pogreške, kvar servera, prirodne nepogode i sl.) na duži vremenski period (više sati).

Cjenik

Mjesečna naknada za broj virtualnih računala Jedinična cijena (KM)
Virtualno računalo
29,25
Mjesečna naknada za vCPU Jedinična cijena (KM)
1 GHz 2,69
Mjesečna naknada za RAM Jedinična cijena (KM)
1 GB RAM 4,68
Mjesečna naknada za diskovni prostor Cijena po disku (KM)
HDD Basic, 50 GB 8,78
HDD Fast, 50 GB 17,55
Mjesečna naknada za brzinu prijenosa podataka* Cijena (KM)
20 Mbit/s 122,85
50 Mbit/s 257,4
100 Mbit/s 473,85

*Inicijalno dodijeljena brzina prijenosa podataka je 10 Mbit/s.
U cijene je uključen PDV.

 

ICT Marketplace ICT i Cloud Brošura