Koristite internet bez ograničenja prometa 24 sata dnevno.

Usluga Veliki korisnik osigurava korisniku stalni pristup internetu, što podrazumijeva stalni pristupni vod bez ograničenja prometa. Namijenjena je poslovnim korisnicima koji zbog intenzivne poslovne komunikacije imaju potrebu za 24-satnom prisutnošću na internetu.

Prednosti

 • brz i pouzdan pristup internetu
 • stalni pristup internetu bez ograničenja prometa
 • simetrične brzine pristupa od 128 kbit/s do 200 Mbit/s
 • odgovarajući broj stalnih IP adresa
 • zakup voda uključen u cijenu

Tehnički preduvjeti

 • odgovarajući usmjernik (router)
 • zakupljeni vod do najbližeg HT::NET čvora
 • odgovarajući modem za željenu brzinu prijenosa
 • RIPE obrasci za dodjelu IP adresa
 • Korisnik u svojoj lokalnoj mreži treba osigurati računalo (ili više njih) koji obavlja funkciju Mail Servera i Domain Name Servera (DNS) za njegovu domenu. HT Mostar na zahtjev korisnika za njegovu domenu osigurava uslugu sekundarnog DNS-a.

Za konfiguraciju stalne veze do korisničkog uređaja, tj. za port na usmjerniku (routeru), korisnik dobiva javnu IP adresu. Korisnik koji ima dodatnu potrebu za javnim IP adresama, treba ispuniti RIPE obrazac za dodjelu IP adresa.

Cjenik

Izgradnju voda i nabavku opreme HT čvora koji može prihvatiti vod financira korisnik prema uvjetima propisanim od HT-a Mostar. Zakup TK voda je uključen u cijenu za korisnike s pristupom preko stalne veze.

Kapacitet voda Mjesečna pretplata
(KM)
128 kbit/s 269,10
256 kbit/s 351,00
512 kbit/s 468,00
1 Mbit/s 468,00
2 Mbit/s 608,40
4 Mbit/s 702,00
6 Mbit/s 842,40
8 Mbit/s 936,00
10 Mbit/s 1.029,60
12 Mbit/s 1.287,00
15 Mbit/s 1.521,00
20 Mbit/s 1.872,00
30 Mbit/s 2.457,00
40 Mbit/s 3.042,00
50 Mbit/s 3.346,20
60 Mbit/s 3.954,60
70 Mbit/s 4.410,90
80 Mbit/s 4.797,00
90 Mbit/s 4.937,40
100 Mbit/s 5.212,35
200 Mbit/s 7.020,00

Cijena priključne pristojbe za uslugu Veliki korisnik iznosi 58,50 KM.

Posebne pretplate

 • pretplata za prvi mjesec korištenja - obračunava se od datuma uključenja
 • pretplata za privremeno korištenje plaća se po formuli: broj dana x pretplata / 30
 • pretplata na određeno vrijeme (minimalna brzina 512 kbit/s):
  - do 30 dana 130% cijene pretplate na neodređeno vrijeme
  - 30 do 90 dana 120% cijene pretplate na neodređeno vrijeme

Promjene

Cijena promjene lokacije pružanja usluge iznosti 100% priključne pristojbe.

Najam terminalne opreme

Cijena ista za sve pristupne brzine i iznosi 98,28 KM. Korisnicima koji potpišu ugovor na 12 mjeseci i duže najam terminalne opreme se ne naplaćuje.

Obrazovne ustanove

Obrazovnim ustanovama se odobrava 50% popusta na cijenu mjesečne pretplate usluge stalnog pristupa internetu bez obzira na vrijeme trajanja ugovora, a priključenje usluge i najam terminalne opreme se ne naplaćuje.