Odaberite priključak koji Vam odgovara po svojim mogućnostima i dodatnim uslugama. Za sve telefonske priključke možete odabrati neki od tarifnih modela.

Analogni priključak

Klasični telefonski priključak s jednim telefonskim brojem.

Namijenjen korisnicima koji imaju potrebu za telefonskim priključkom, bez povećane potrebe za pozivima prema susjednim državama, Europi ili svijetu.

Saznajte više

ISDN BRA priključak

Basic Rate Access je osnovni ISDN pristup putem kojeg korisnik može istovremeno ostvariti dva odvojena telefonska razgovora ili telefonski razgovor i pristup Internetu brzinom od 64 kbit/s ili pristup Internetu brzinom od 128 kbit/s.

Saznajte više

ISDN PRA priključak

Primary Rate Access je primarni ISDN pristup namijenjen poslovnim korisnicima koji imaju kućne (PBX) centrale ili slične uređaje koje žele povezati na javnu telekomunikacijsku mrežu.

Saznajte više

OFFICEBOX

Mogućnost korištenja fiksnog telefona i interneta u područjima gdje nema tehničke mogućnosti za priključenje fiksne mreže.