Sigurno povezivanje udaljenih lokacija u korporativnu virtualnu privatnu mrežu.

Usluga Privatna mreža - Virtual Private Network (VPN) je namijenjena poslovnim korisnicima i omogućava povezivanje udaljenih lokacija u korporativnu virtualnu privatnu mrežu. Usluga Privatna mreža temelji se na IP/MPLS tehnologiji koja ujedinjava karakteristike dosadašnjih klasičnih mreža (sigurnost i kvaliteta usluge) i IP mreže (skalabilnost i fleksibilnost mreže).

 • Međusobna komunikacija svih lokacija u mreži
 • Kombiniranje pristupnih tehnologija
 • Integracija s pristupom internetu

Ovisno o vrsti pristupa usluga Privatna mreža realizira se na dva načina

 • Privatna mreža – stalni pristup je usluga pristupa Privatnoj mreži putem pristupnog voda minimalne brzine 256 kbit/s. Namijenjena je centralnim korisničkim lokacijama, glavnim uredima, te drugim lokacijama na kojima postoji potreba za stalnim pristupom Privatnoj mreži.
 • Privatna mreža – udaljeni pristup je usluga udaljenog ADSL pristupa Privatnoj mreži (uz flat rate). Namijenjena je podružnicama i manjim uredima, odnosno svim udaljenim lokacijama na kojima postoji ADSL priključak.

Uz preduvjet da je bar jedna korisnička lokacija vezana u Privatnu mrežu stalnim pristupom, nema ograničenja za broj lokacija koje mogu biti vezane u Privatnu mrežu

Privatna mreža i stalni pristup Internetu

Korisnik usluge Privatna mreža može dodatno zatražiti uslugu stalnog pristupa internetu. Uslugu stalnog pristupa internetu korisnik usluge Privatna mreža može koristiti samo na jednoj (centralnoj) lokaciji, a sve ostale lokacije pristupaju internetu putem centralne lokacije.

Prednosti

 • sigurnost i kvaliteta usluge temeljena na IP/MPLS tehnologiji
 • međusobna komunikacija svih lokacija u mreži
 • jednostavno dodavanje novih lokacija
 • kombiniranje pristupnih tehnologija
 • raširenost ADSL pristupa među korisnicima
 • udaljeni ADSL pristup bez ograničenja prometa
 • jednostavna integracija s pristupom internetu

Cjenik

Privatna mreža - stalni pristup

Brzina Mjesečna pretplata
(KM)
256 kbit/s 397,80
512 kbit/s 526,50
1 Mbit/s 585,00
2 Mbit/s 865,80
4 Mbit/s 1.521,00
6 Mbit/s 2.106,00
8 Mbit/s 2.574,00
10 Mbit/s 3.159,00
12 Mbit/s 3.627,60
15 Mbit/s 4.329,00
20 Mbit/s 4.797,00
30 Mbit/s 5.499,00
40 Mbit/s 6.435,00
50 Mbit/s 7.254,00
60 Mbit/s 8.190,00
70 Mbit/s 8.892,00
80 Mbit/s 9.477,00
90 Mbit/s 10.179,00
100 Mbit/s 10.881,00
200 Mbit/s 11.934,00

Privatna mreža - udaljeni pristup

ADSL brzina Priključna pristojba
(KM)
Mjesečna pretplata
(KM)
do 3072/256 kbit/s 58,50 234,00
do 5120/384 kbit/s 58,50 351,00

Promjene

Cijena promjene lokacije pružanja usluge iznosi 100% priključne pristojbe.

Terminalna oprema

Najam terminalne opreme potrebne za realizaciju veze uključen je u mjesečnu pretplatu. Korisnik sam nabavlja, konfigurira i održava mrežnu opremu (router).

Privatna mreža - stalni pristup internetu

Dodatna usluga Privatna mreža - stalni pristup internetu naplaćuje se prema cjeniku usluge Veliki korisnik uz pogodnost da se najam terminalne opreme ne naplaćuje. 

Pogodnosti

Ovisno o broju lokacija na kojima koristi uslugu stalnog ili udaljenog pristupa Privatnoj mreži poslovni korisnik ostvaruje pravo na 5% popusta na cijenu mjesečne pretplate za od 5 do 20 lokacija, a za više od 20 lokacija 10% popusta na cijenu mjesečne pretplate.
 
Ovisno o duljini obveznog trajanja ugovora za uslugu Privatna mreža poslovni korisnik ostvaruje pravo na 5% popusta na cijenu mjesečne pretplate uz ugovor na 12 mjeseci, a uz ugovor na 24 mjeseci 15% popusta na cijenu mjesečne pretplate. 
 
U slučaju primjene oba popusta, na iznos dobiven primjenom popusta na mjesečnu pretplatu temeljem broja lokacija primjenjuje se popust na mjesečnu pretplatu temeljem trajanja ugovora.

Pretplata za Privatnu mrežu na određeno vrijeme

 • do 30 dana 130% cijene pretplate na neodređeno vrijeme
 • 30 do 90 dana 120% cijene pretplate na neodređeno vrijeme

Za instalaciju usluge se naplaćuje puna cijena priključne pristojbe.
U cijene je uključen PDV.