Sigurno povezivanje udaljenih lokacija u korporativnu virtualnu privatnu mrežu.

Usluga Privatna mreža - Virtual Private Network (VPN) je namijenjena poslovnim korisnicima i omogućava povezivanje udaljenih lokacija u korporativnu virtualnu privatnu mrežu. Usluga Privatna mreža temelji se na IP/MPLS tehnologiji koja ujedinjava karakteristike dosadašnjih klasičnih mreža (sigurnost i kvaliteta usluge) i IP mreže (skalabilnost i fleksibilnost mreže).

Ovisno o vrsti pristupa usluga Privatna mreža realizira se na dva načina

 • Privatna mreža – stalni pristup je usluga pristupa Privatnoj mreži putem pristupnog voda minimalne brzine 256 kbit/s. Namijenjena je centralnim korisničkim lokacijama, glavnim uredima, te drugim lokacijama na kojima postoji potreba za stalnim pristupom Privatnoj mreži.
 • Privatna mreža – udaljeni pristup je usluga udaljenog ADSL pristupa Privatnoj mreži (uz flat rate). Namijenjena je podružnicama i manjim uredima, odnosno svim udaljenim lokacijama na kojima postoji ADSL priključak.

Uz preduvjet da je bar jedna korisnička lokacija vezana u Privatnu mrežu stalnim pristupom, nema ograničenja za broj lokacija koje mogu biti vezane u Privatnu mrežu

Privatna mreža i stalni pristup Internetu

Korisnik usluge Privatna mreža može dodatno zatražiti uslugu stalnog pristupa internetu. Uslugu stalnog pristupa internetu korisnik usluge Privatna mreža može koristiti samo na jednoj (centralnoj) lokaciji, a sve ostale lokacije pristupaju internetu putem centralne lokacije.

Prednosti

 • sigurnost i kvaliteta usluge temeljena na IP/MPLS tehnologiji
 • međusobna komunikacija svih lokacija u mreži
 • jednostavno dodavanje novih lokacija
 • kombiniranje pristupnih tehnologija
 • raširenost ADSL pristupa među korisnicima
 • udaljeni ADSL pristup bez ograničenja prometa
 • jednostavna integracija s pristupom internetu

Cjenik

Privatna mreža - stalni pristup

Brzina Mjesečna pretplata
(KM)
256 kbit/s 397,80
512 kbit/s 526,50
1 Mbit/s 585,00
2 Mbit/s 737,10
4 Mbit/s 1.216,80
6 Mbit/s 1.684,80
8 Mbit/s 2.164,50
10 Mbit/s 2.527,20
12 Mbit/s 2.925,00
15 Mbit/s 3.510,00
20 Mbit/s 3.744,00
30 Mbit/s 4.446,00
40 Mbit/s 5.148,00
50 Mbit/s 5.967,00
60 Mbit/s 6.552,00
70 Mbit/s 7.137,00
80 Mbit/s 7.605,00
90 Mbit/s 8.190,00
100 Mbit/s 8.775,00
200 Mbit/s 9.594,00
500 Mbit/s 12.870,00
1 Gbit/s 16.380,00

Privatna mreža - udaljeni pristup

Brzina Priključna pristojba
(KM)
Mjesečna pretplata
(KM)
do 3072/256 kbit/s 58,50 234,00
do 5120/512 kbit/s 58,50 351,00
do 7/1 Mbit/s 58,50 608,40
do 10/2 Mbit/s 58,50 819,00

Promjene

Cijena promjene lokacije pružanja usluge iznosi 100% priključne pristojbe.

Terminalna oprema

Najam terminalne opreme potrebne za realizaciju veze uključen je u mjesečnu pretplatu. Korisnik sam nabavlja, konfigurira i održava mrežnu opremu (router).

Privatna mreža - stalni pristup internetu

Dodatna usluga Privatna mreža - stalni pristup internetu naplaćuje se prema cjeniku usluge Veliki korisnik uz pogodnost da se najam terminalne opreme ne naplaćuje. 

Pogodnosti

Ovisno o broju lokacija na kojima koristi uslugu stalnog ili udaljenog pristupa Privatnoj mreži poslovni korisnik ostvaruje pravo na 5% popusta na cijenu mjesečne pretplate za od 5 do 20 lokacija, a za više od 20 lokacija 10% popusta na cijenu mjesečne pretplate.
 
Ovisno o duljini obveznog trajanja ugovora za uslugu Privatna mreža poslovni korisnik ostvaruje pravo na 5% popusta na cijenu mjesečne pretplate uz ugovor na 12 mjeseci, a uz ugovor na 24 mjeseci 15% popusta na cijenu mjesečne pretplate. 
 
U slučaju primjene oba popusta, na iznos dobiven primjenom popusta na mjesečnu pretplatu temeljem broja lokacija primjenjuje se popust na mjesečnu pretplatu temeljem trajanja ugovora.

Pretplata za Privatnu mrežu na određeno vrijeme

 • do 30 dana 130% cijene pretplate na neodređeno vrijeme
 • 30 do 90 dana 120% cijene pretplate na neodređeno vrijeme

Dodatne Usluge

 

Zaštita od DDoS napada

Usluga Zaštita od DDoS napada korisniku omogućava zaštitu njegovog internet poslovanja od DDoS (Distributed Denial-of-service) napada. Uslugom se štite korisnikova podatkovna mreža i resursi (poslužitelji i dr.) od napada koji dolaze izvan HT Eronet mreže, tj. autonomnog sustava.  Usluga uključuje detekciju, sprječavanje i izvještavanje o DDoS napadu. Sustav Radware počinje razdvajati validni od malicioznog prometa 18 sekundi od detekcije napada. Zaštita se vrši od DDoS napada velikom količinom prometa (flood), aplikacijskih napada i drugih.

Cijena dodatne usluge Zaštita od DDoS napada ovisi o brzini pristupa internetu.

Brzine pristupa internetu Mjesečna naknada
(KM)
do 10 Mbit/s 163,80
do 30 Mbit/s 409,50
do 50 Mbit/s 631,80
do 100 Mbit/s 994,50
do 200 Mbit/s 1.287,00
do 500 Mbit/s 1.872,00
do 1Gbit/s 2.340,00

Ovisno o duljini obveznog trajanja ugovora za uslugu Privatna mreža - stalni pristup internetu uz korištenje dodatne usluge Zaštita od DDoS napada poslovni korisnik ostvaruje pravo popusta na cijenu mjesečne naknade za uslugu Zaštita od DDoS napada:

 • od 5% uz ugovor na 12 mjeseci
 • od 10% uz ugovor na 24 mjeseca

Za instalaciju usluge se naplaćuje puna cijena priključne pristojbe.
U cijene je uključen PDV.

 

Firewall Business

Dodatna usluga Firewall Business osigurava zaštitu korisničke komunikacije putem interneta a time i zaštitu mrežnih i računalnih resursa korisnika stalnog pristupa internetu. Usluga povećava sigurnost poslovanja bez početnih ulaganja i dodatne IT podrške.

Nadzor i filtriranje dolaznog i odlaznog mrežnog prometa temelji se na definiranim sigurnosnim pravilima. Provjera prometa se odvija na aplikacijskoj razini uz korištenje jedinstvenog upravljanja prijetnjama (Unified Threat Management). Usluga omogućava sigurnosno rješenje implementirano kao virtualni firewall (vatrozid) temeljen na Check Point Next Generation Firewall.

Sve detalje i cijenik usluge Firewall Business potražite na linku.