Sigurno mrežno rješenje za povezivanja uređaja za video nadzor s centralnom korisničkom lokacijom

Usluga Privatna mreža za potrebe video nadzora namijenjena je prije svega gradovima i općinama, a i svim poslovnim korisnicima koji imaju potrebu za primjenom video nadzora. Usluga omogućuje povezivanje kamera s centralnom korisničkom lokacijom na kojoj se nalaze poslužitelji za pohranu sadržaja.

Usluga Privatna mreža za potrebe video nadzora realizira na IP/MPLS platformi uz asimetrične brzine pristupa usluzi koje odgovaraju zahtjevima prijenosa video signala.

U uslugu Privatna mreža za potrebe video nadzora povezuje se najmanje jedna centralna lokacija i jedna ili više udaljenih korisničkih lokacija. Pristup centralne lokacije i udaljenih lokacija realizira se odabranom asimetričnom brzinom. Usluga nije povezana na internet.

Prednosti

  • sigurnost i kvaliteta usluge temeljena na IP/MPLS tehnologiji
  • jednostavno dodavanje novih lokacija
  • brzine pristupa prilagođene prijenosu video signala
  • pristup bez ograničenja prometa

Cjenik

Pristup centralne lokacije

Brzina Mjesečna pretplata (KM)
24/3 Mbit/s 117,00
40/5 Mbit/s 234,00
80/10 Mbit/s 351,00
150/20 Mbit/s 585,00

Pristup udaljene lokacije

Brzina Mjesečna pretplata (KM)
0,25/2 Mbit/s 35,10
0,5/4 Mbit/s 58,50
0,5/8 Mbit/s 93,60

Najam terminalne opreme

  Cijena (KM)
Najam terminalne opreme 17,55
Najam terminalne opreme uz ugovor na 24 mjeseca 1,17

Priključna pristojba

Cijena priključenja korisničke lokacije u uslugu Privatna mreža za potrebe video nadzora iznosi 58,50 KM.

Pogodnosti

Korisnik ostvaruje pravo na 15 % popusta na cijenu mjesečne pretplate uz ugovor na 24 mjeseca.

Promjene

Cijena promjene lokacije pružanja usluge iznosi 100% priključne pristojbe.

U cijene je uključen PDV.