Poslujete u digitalnom svijetu i potreban Vam je brz, siguran i skalabilan virtualni server?

Usluga Custom Cloud Server omogućava korištenje virtualnih poslužitelja smještenih u georedundantnom HT Eronet data centru na VMware platformi.

Prednost usluge Custom Cloud Server

 

U odnosu na fizičke servere

 • bez početnih investicija i troškova smještaja opreme
 • visoka pouzdanost i raspoloživost sustava (HT ERONET data centar osigurava uvjete redundantnosti svih komponenti sustava)
 • minimalno vrijeme potrebno za realizaciju nabavke, a time i početka poslovanja
 • skalabilnost i fleksibilnost potrebnih resursa

Sigurnost

 • DDoS (Distributed Denial Of Service) zaštita, IPS (Intrusion Prevention System) i Anti-Bot zaštita HT Eronet data centra
 • mogućnost besplatne aktivacije Trend MicroTM antivirusne zaštite za virtualne poslužitelje (Windows i Linux) uz korištenje naprednog Trend MicroTM upravljačkog sučelja

Ostale prednosti

 • VMware platforma koja podržava većinu aplikacija i operativnih sustava
 • instalacija i konfiguracija korisnikovih resursa od strane HT Eroneta
 • mogućnost prijenosa licence za operativni sustav (OS) ukoliko korisnik iste već posjeduje
 • mogućnost aktivacije napredne i upravljive Firewall Premium zaštite pristupa internetu virtualnih poslužitelja
 • mogućnost povezivanja korisničkih lokacija s resursima u HT Eronet data centru (direktnom vezom uz VPN funkcionalnost ili vezom na uslugu Privatna mreža)

Usluga  Custom Cloud Server uključuje:

 • poslužiteljske resurse: disk, procesorska snaga i radna memorija
 • web portala za upravljanje virtualnim poslužiteljem: pokretanje, gašenje, te ponovno pokretanje
 • sigurnosnu pohranu podataka (backup)*
 • antivirusnu zaštitu (na zahtjev korisnika bez naknade)*
 • IPS (Intrusion Prevention System) zaštita od neovlaštenih upada*
 • pristup internetu za sve virtualne poslužitelje korisnika
 • povezivanje korisničkih lokacija s virtualnim poslužiteljima korisnika
 • uslugu sigurnog udaljenog pristupa (VPN klijent, IPSec)
 • korištenje programskih licenci
 • IPS zaštitu sa HTTPS inspekcijom

* na zahtjev korisnika bez naknade

 

ICT Marketplace ICT i Cloud Brošura