Idealne tarife za prijenos podataka između uređaja ili aplikacija.

Najčešće primjene su:

  • praćenje vozila i transporta robe
  • nadzor alarmnih sustava
  • očitavanje različitih vrsta brojila
  • slanje izvještaja
  • preuzimanje poslovnih zadataka od zaposlenih na terenu

Podatkovno povezivanje uređaja može se koristiti u svrhu telemetrijskog prikupljanja podataka, određivanja lokacije, nadzora i upravljanja određenim pokretnim ili nepokretnim uređajima, objektima, sustavima ili procesima, i u druge svrhe.

M2M tarife

Tarifa / stavka M2M XXS M2M S M2M M M2M L
Mjesečna pretplata 3,51 5,85 9,36 11,70
Uključeni promet u mjesečnu pretplatu 10 MB 50 MB 100 MB 250 MB
Cijena prijenosa podataka unutar HT Eronet mobine mreže nakon potrošenog uključenog prometa u mjesečnu pretplatu (KM/MB) 0,176 0,176 0,176 0,176
SMS prema mobilnim mrežama u BiH 0,070 0,070 0,070 0,070
SMS prema međunarodnim destinacijama 0,15 0,15 0,15 0,15
Pristupna točka m2m.eronet.ba
Obračunska jedinica 1 kb

U cijenu je uključen PDV.
Cijena je ista za upload i download.
Količina prometa uključena u mjesečnu pretplatu, a koja nije iskorištena u tekućem mjesecu, ne prenosi se u sljedeći mjesec.
Količina podataka uključena u mjesečnu pretplatu ne može se iskoristiti u roamingu.
Usluge u roamingu se naplaćuju po roaming cjeniku.

Roaming opcija

Korisnicima M2M tarifa na raspolaganju je i Roaming opcija čijom aktivacijom korisnici ostvaruju najniže cijene podatkovnog roaming prometa. Mjesečna naknada za aktivaciju Roaming opcije 2,34 KM (PDV uključen).

  Cjenik roaming usluga za M2M tarife Cjenik roaming usluga za
M2M tarife uz aktiviranu roaming opciju
Zona Cijena KM/MB Cijena KM/MB
Zona I 1,170 KM 0,585 KM
Zona II 0,41 KM 0,41 KM
Zona III 3,510 KM 1,053 KM
Zona IV 3,510 KM 1,053 KM
Zona V 26,317 KM 26,317 KM

U cijenu je uključen PDV.

Zona Popis zemalja
Zona I Hrvatska
Zona II Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Kosovo
Zona III Slovenija, Mađarska, Turska, Austrija, Njemačka, Švicarska, Italija, Grčka, Nizozemska, Španjolska, Rumunjska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Danska, Švedska, Norveška, Poljska, Portugal, Irska, Malta, Cipar, Finska, Bugarska, Litva, Latvija, Estonija, Moldavija, Bjelorusija, Monako, San Marino, Ukrajina, Češka, Slovačka, Lihtenštajn, Gibraltar
Zona IV Luksemburg, Belgija, Island, Francuska, SAD, Kanada, Australija, Rusija
Zona V Sve ostale zemlje

Zbirni račun

Sve aktivirane M2M tarife se vode u okviru zbirnog računa, bez obzira na odabranu pojedinačnu tarifu. Osnovica za obračunavanje popusta na trajanje ugovora je povezana sa zbirnim računom za M2M tarife.

Privatni APN i Privatne statičke IP adrese

Aktivacijom M2M tarife, korisnik je u mogućnosti kreirati privatni APN. Isti se kreira prema osnovici naziv.eronet.ba, gdje korisnik kreira polje naziv. Korisnici s aktiviranim privatnim APNom su u mogućnosti svojim tarifama pridružiti i privatne statičke IP adrese. Korištenje privatnih statičkih IP adresa je besplatno.

IPSec veza

Omogućuje korisniku uspostavu (konfiguraciju i provjeru) sigurne veze između Eronet podatkovne infrastrukture i IP lokacije korisnika. 

Zabrana usluga u roamingu

Za svaki pojedinačni priključak mogu se besplatno aktivirati opcije:

  • zabrana svih usluga u roamingu,
  • zabrana podatkovne usluge u roamingu.