Pristupačnost

Poštovani korisnici. Kako bismo vam omogućili bolji pristup informacijama pripremili smo opciju za slabovidne korisnike.

P.S. Opcija ostaje uključena na vašem uređaju dokle je sami ne isključite na ovoj stranici.

P.S.S. Ako želite povećati slova pritisnite tipke CTRL i +