Odaberi i aktiviraj najbolju opciju na svom mobilnom telefonu ili odaberi samo Internet opciju za svoj tablet ili laptop.

!hej ti daje DUPLO

U promotivnom periodu od 1.12.2019. godine do 31.1.2020. godine aktiviraj bilo koju dodatnu Internet opciju i dobiješ DUPLE BONUS megabajte.