Svako korištenje www.hteronet.ba podložno je niže navedenim uvjetima i rokovima. Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava. Stoga se ona ne smije dalje kopirati, reproducirati ili na neki način distribuirati bez izričitog pristanka Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, (dalje u tekstu: HT ERONET). HT ERONET će uložiti razuman napor kako bi se na navedenoj web stranici našli točni i aktualni podaci, ali ne može biti odgovoran za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju na www.hteronet.ba stranicu koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost.

HT ERONET neće biti odgovoran ni za kakve direktne, slučajne, posljedične, indirektne ili kaznene štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.hteronet.ba ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

Ova web stranica sadrži informacije treće strane i veze do drugih Internet stranica nad kojima HT ERONET nema kontrolu. Kad god je to moguće, takve se informacije u skladu s time i označavaju.

HT ERONET nije odgovoran niti za točnost niti za bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije. HT ERONET zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

HT ERONET poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja svoje online stranice i prikupljat će samo osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa svojih korisnika kad se isti dobrovoljno dostave. HT ERONET će te podatke koristiti kako bi udovoljio pojedinačnim zahtjevima za informacijama te će se oslanjati na te podatke kako bi bolje razumio potrebe korisnika, a radi unapređenja svojih proizvoda i usluga. U tom pogledu može koristiti te informacije kako bi kontaktirao korisnike. HT ERONET neće prodavati niti koristiti te podatke, niti će prenositi te podatke trećoj strani bez pristanka korisnika. Posjetitelji web stranice suglasnost za obradu osobnih podataka mogu povući u bilo kojem trenutku. Svaka promjena u pravilima privatnosti HT ERONETA bit će objavljena na ovoj web stranici.