Roaming usluga omogućuje pozive, poruke i internet izvan granica Bosne i Hercegovine.

Svim korisnicima roaming usluga, svojim ili korisnicima drugih operatora, HT Eronet nudi govorne i SMS usluge, te usluge podatkovnog prijenosa na 2G, 2.5G ili 3G tehnologiji. Za povezivanje sa drugim operatorima u svijetu, a za potrebe realizacije roaming usluga (govora, SMS ili podatkovnog prijenosa) HT Eronet, osim vlastite, koristi infrastrukturu i usluge Deutsche Telecoma AG, jednog od najvećih svjetskih telekom operatora. Deutsche Telecom pruža HT Eronetu uslugu signalizacije za roaming kojom se HT Eronet može povezati sa bilo kojim operatorom u svijetu uključujući i one na Američkom kontinentu koji u telekomunikacijama koriste standarde drugačije od Europskih, uslugu GRX kojom HT Eronet korisnicima omogućuju prijenos podataka bez obzira na mrežu u kojoj se nalaze, a da su im pri tom podaci maksimalno zaštićeni.

HT Eronet u mogućnosti je pružiti usluge mobilne telefonije bazirane na 2G i 2.5G tehnologiji na velikom djelu teritorija Bosne i Hercegovine (karta pokrivenosti). Dostupnost GPRS usluge odgovara pokrivenosti 2G signalom, što znači da je GPRS usluga dostupna tamo gdje ima i HT Eronet signala. Poboljšanje signala i područja pokrivenosti kao i dostupnosti 3G signala svakodnevna je zadaća i jedan od prioriteta HT Eroneta.

HT Eronet ima sporazume o roamingu sa oko 250 stranih operatora što korisnicima HT Eroneta daje mogućnost korištenja mobilnog uređaja na svim kontinentima i u više od 100 zemalja svijeta. Osim u zemaljskim mreža roaming usluge korisnicima HT Eroneta dostupne su i preko satelitskih mreža, zatim na brodovima za kružna putovanja te u avionima nekih zračnih kompanija.

Istovremeno HT Eronet je prepoznat kao dobar i pouzdan roaming partner te stoga korisnici usluga oko 300 različitih svjetskih operatora mogu koristiti usluge HT Eronet mreže.