Odaberite da li Vas zanima interkonekcija na domaćem ili međunarodnom tržištu.

Kontakt za interkonekciju

Odjel za veleprodaju
Grupa za interkonekciju
Kneza Branimira bb, 88000 Mostar
Telefon: +387 36 395 362
e-mail: carrier.relations@hteronet.ba