Upravu Javnoga poduzeća HT d.d. Mostar čine četiri člana.

Članovi Uprave

dr. sc. Goran Kraljević, dipl. ing., predsjednik Uprave – direktor

Draženko Pažin, dipl. ing. el., član Uprave – izvršni direktor za tehniku i informacijske tehnologije

Gordana Bilić, dipl. oec., članica Uprave – izvršni direktor za financije 

mr. sc. Sanja Primorac Brkić, dipl. ing. el., članica Uprave – izvršni direktor za marketing i prodaju