JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR


Kneza Branimira bb, 88 000 Mostar
Besplatni info telefon: 0800 88 888
Centrala: 036 395 000

FINANCIJSKO POSLOVANJE


Mobilne usluge Telefon: 039 663 335, 663 337, 663 360, 663 334
Fax (potvrde o uplati): 039 663 339

Fiksne usluge Telefon: 034 204 012, 030 714 980
Fax (potvrde o uplati): 034 200 405

RAČUNOVODSTVO


Telefon: 036 336 821
Fax: 036 336 817

NABAVA


E-mail: nabava@hteronet.ba

HUMANITARNI TELEFONI


Korporativne komunikacije Kneza Branimira bb, 88 000 Mostar
Telefon: 036 395 894
E-mail: humanitarnitelefoni@hteronet.ba

PRESS


Korporativne komunikacije Kneza Branimira bb, 88 000 Mostar
Telefon: 036 395 260
E-mail: press@hteronet.ba

SPONZORSTVA


Korporativne komunikacije Kneza Branimira bb, 88 000 Mostar
E-mail: sponzorstva@hteronet.ba

MARKETING


Marketinške komunikacije Mepas Mall, Kardinala Stepinca bb, 88 000 Mostar
E-mail: marketing@hteronet.ba

PRODAJA


Privatni korisnici Mepas Mall, Kardinala Stepinca bb, 88 000 Mostar
E-mail: privatni.korisnici@hteronet.ba

Poslovni korisnici Mepas Mall, Kardinala Stepinca bb, 88 000 Mostar
Telefon: 0800 88 000
E-mail: poslovni.korisnici@hteronet.ba

VELEPRODAJA


Kneza Branimira bb, 88000 Mostar
Telefon: +387 36 395 215
Fax: +387 36 328 160
E-mail: veleprodaja@hteronet.ba

PODRŠKA KORISNICIMA


Kontakti