Saznajte više o mrežnim uslugama HT ERONET-a.

IP

HT ERONET pruža uslugu pristup globalnom internetu (GIA) koristeći IP mrežu HT ERONET-a, povezanu svjetlovodnim linkovima prema globalnim davateljima IP usluga uz široki opseg pristupnih kapaciteta. Usluga je namijenjena Internet Servis Provideri (ISP) koji realiziraju pristup unajmljivanjem određene širine pojasa unutar mreže HT ERONET-a. Usluga se pruža na komercijalnoj osnovi.

Kapaciteti

Vod međusobnog povezivanja

Vod međusobnog povezivanja je fizička veza između pristupne točke locirane u mreži HT ERONET-a i Operatorove pristupne točke s ciljem međusobnog povezivanja dviju mreža. Vod međusobnog povezivanja se realizira kao nx2 Mbps link (nxE1).

HT ERONET može realizirati interkonekciju po jednom od slijedećih principa:

  • Interkonekcija na strani Operatora
  • Interkonekcija na strani HT ERONET-a

Najam telekomunikacijskih vodova

Najam telekomunikacijskih vodova omogućuje stalnu vezu između dva krajnja pretplatnička uređaja, neovisno o komunikacijskim protokolima koje pretplatnik koristi. Ovakva veza može biti unutar Bosne i Hercegovine ili s odredištem u drugoj državi.

Brzina prijenosa zakupljenim telekomunikacijskim vodom ovisi o ugovorenom kapacitetu zakupljenog voda. Standardne brzine variraju od 64 kbit/s i nx64 kbit/s do 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 155 Mbit/s i 622 Mbit/s.

Ova usluga pruža povezanost s kvalitetom prilagođenom korisnikovim potrebama, budući da korisnik ovakvog voda sam implementira željeni komunikacijski protokol te upravlja i održava mrežu.

Detaljnije o pristupu usluzi najma telekomunikacijskih vodova HT ERONET-a možete naći u Referentnoj ponudi HT ERONET-a.

Referentna ponuda za najam telekomunikacijskih vodova.

Najam međunarodnih telekomunikacijskih vodova

Ukoliko tražite velike brzine prijenosa upravljane s kraja na kraj kroz Bosnu i Hercegovinu ili do bilo kojeg grada unutar Bosne i Hercegovine ili između gradova kao i prijenosni pojas do bilo koje točke u svijetu ili ako preprodajete kapacitete drugim tvrtkama u vašoj zemlji te imate specifične potrebe vezane za kapacitete – naš tim stručnjaka za prijenosne sustave odgovorit će na vaše potrebe.

Unutar naše ponude kapaciteta za međunarodne operatore HT ERONET pruža sljedeće usluge:

  • međunarodne tranzitne vodove
  • međunarodne privatne iznajmljene vodove

HT ERONET nudi:

  • one stop shopping proceduru
  • poznate tehnologije i protokole
  • širok raspon ponude međunarodnih i nacionalnih širina pojasa od 64 kbps sve do 622 Mbps a po potrebi i više
  • prilagođeni ugovori i naplata
  • konkurentne cijene
  • uslugu privremenog najma veza po potrebi

Pristup izdvojenoj lokalnoj petlji

Usluga pristupa izdvojenoj lokalnoj petlji omogućava Operatoru da koristi upredenu metalnu paricu između glavnog razdjelnika i krajnje priključne točke (lokacije krajnjeg korisnika) u svrhu ostvarivanja pristupa krajnjim korisnicima.

Detaljnije o usluzi pristupa izdvojenoj lokalnoj petlji HT ERONET-a možete naći u Referentnoj ponudi HT ERONET-a.

Referentna ponuda za uslugu pristupa izdvojenoj lokalnoj petlji.

Kolokacija

Pružanje usluge najma prostora i tehničkih sadržaja koji su potrebni za smještaj i povezivanje potrebne opreme Operatora u svrhu pristupa izdvojenoj lokalnoj petlji.

Kontakt za mrežne usluge

Odjel za veleprodaju
Grupa za mrežne usluge
Kneza Branimira bb, 88000 Mostar
Telefon: +387 36 395 404
e-mail: ws@hteronet.ba