Nadzorni odbor JP HT d.d. Mostar čini jedanaest (11) članova.
        

Članovi Nadzornog odbora:

 • dr. Davor Tomić, predsjednik Nadzornog odbora
 • Maja Mandić, zamjenica predsjednika
 • Gordan Galić
 • Kristina Žulj
 • Dragan Gabrić
 • Emir Konjhodžić
 • Darko Perković
 • Siniša Đuranović
 • Jelena Adrović Krčmar
 • Karlo Došen
 • Peter Veil