Roaming usluga vam omogućuje korištenje mreža drugih operatora u inozemstvu s kojima HT ERONET ima roaming ugovore.