Za bezbrižnu komunikaciju u zemljama regije aktivirajte opciju Roaming Dan/5 dana.

Povoljnije korištenje roaming mobilnog interneta za postpaid korisnike koji se nalaze u Hrvatskoj.

Cjenik

  Korisnik se nalazi u Hrvatskoj,
Naknada za 1 dan (24 sata) korištenja 1,50 KM
Naknada za 5 dana (120 sati) korištenja 3,50 KM
Cijena odlaznih poziva prema BiH (+387),
Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji ili Crnoj Gori
0,30 KM/min
Cijena poziva prema ostalim destinacijama 1,40 KM/min
Cijena sms poruke prema svim destinacijama 0,11 KM/poruka
Cijena prijenosa podataka (data promet) 0,18 KM/MB

U cijene je uračunat PDV.
Obračunska jedinica za odlazne pozive iznosi 60 sekundi, za prijenos podataka je 10 kB, a slanje SMS-a se naplaćuje prema poslanoj poruci.

Aktivacija

Privatni postpaid korisnici:

  • putem USSD koda *555*4#
  • potpisivanjem odgovarajućeg obrasca na prodajnom mjestu

Aktivacija tarifne opcije je moguća uz sve postpaid tarifne modele za privatne korisnike.
Korisnik u jednom mjesecu može više puta aktivirati tarifnu opciju.