Roaming regulacija u zemljama Zapadnog Balkana za ERONET postpaid tarifne modele

Od 01.07.2021. počinje se primjenjivati Roaming regulacija u zemljama Zapadnog Balkana prema kojoj se reguliraju cijene u roamingu između zemalja Zapadnog Balkana na način da se iste naplaćuju prema cijenama u tarifi ili opciji korisnika dok se nalaze u BiH.

Roaming regulacija odnosi se na pozive, slanje SMS-ova i surfanje tijekom povremenih putovanja u zemlje Zapadnog Balkana (BiH, Srbija, Crna Gora, Kosovo, Albanija i Sjeverna Makedonija).

Nova Roaming regulacija se primjenjuje:

  • ako ste izvan BiH u nekoj od zemalja Zapadnog Balkana i zovete/šaljete SMS prema BiH
  • ako ste izvan BiH u nekoj od zemalja Zapadnog Balkana i zovete/šaljete SMS prema bilo kojoj zemlji Zapadnog Balkana ili surfate u bilo kojoj zemlji Zapadnog Balkana

Nova Roaming regulacija se ne primjenjuje:

  • ako se nalazite u nekoj od zemalja Zapadnog Balkana i zovete/šaljete SMS prema bilo kojoj zemlji koja nije unutar zemalja Zapadnog Balkana
  • ako se nalazite u nekoj od zemalja koja nije unutar zemalja Zapadnog Balkana i zovete/šaljete SMS prema bilo kojoj zemlji svijeta ili surfate
  • ako se nalazite u BiH i zovete/šaljete SMS prema bilo kojoj zemlji svijeta (uključujući i zemlje Zapadnog Balkana)
  • ako se nalazite u BiH i pozivate bilo koji BiH mobilni broj koji se nalazi u tom trenutku u BiH ili bilo kojoj zemlji svijeta (uključujući i zemlje Zapadnog Balkana)

Način potrošnje MINUTA, SMSova i MOBILNOG INTERNETA

Ako Vaša tarifa ili opcija uključuje određenu količinu minuta/SMS-ova prema ostalim mobilnim mrežama u BiH trošite, te minute/SMS-ove. Nakon potrošene uključene količine SMS poruka slanje poruka se naplaćuje po cjeniku tarife, po cijeni SMS poruke prema ostalim mobilnim mrežama u BiH. Ako Vaša tarifa ili opcija ne uključuje određenu količinu minuta/SMS-ova prema ostalim mobilnim mrežama u BiH, ili su te količine potrošene, naplaćuje se cijena poziva/slanja poruka prema ostalim mrežama u BiH koja vrijedi za Vašu tarifu ili opciju.

Sukladno Roaming regulaciji, primjena domaćih cijena u roamingu u zemljama Zapadnog Balkana namijenjena je za povremena putovanja, te nije namijenjena za dugotrajniji boravak i prekomjernu/pretežnu potrošnju u zemljama Zapadnog Balkana. Cjenik dodatnih naknada u zemljama Zapadnog Balkana preuzmite na poveznici

Iznos podatkovnog prometa i SMS poruka koji se bez dodatne roaming naknade mogu koristiti u zemljama Zapadnog Balkana:

Naziv tarife ili opcije Količina podatkovnog prometa u roamingu u Zapadnom Balkanu bez DODATNE roaming naknade (MB) Količina SMS poruka u roamingu bez DODATNE roaming naknade
SMART COOL 2.185 50
SMART 20 2.913 100
SMART NET 2.913 50
SMART 30 4.370 100
SMART STANDARD 3.205 100
SMART SURF 3.642 50
SMART TOTAL 4.807 100
SMART 45 6.555 200
SMART 75 10.925 200
SMART 100 14.567 200
SMART MAX 25.491 500
Super 15 2.556  
Super 25 4.261  
Super 25 NET 4.261  
Super 35 5.965  
Super 50 8.522  
Super 80 13.634  
Super VIP 25.565  
Super Family Vrijedi ograničenje pojedinačnih Super tarifa i prepaid tarifa/opcija  
Extra Plan 11 1.602  
Extra Plan 15 2.185  
Extra Plan 25 3.642  
Poslovni Mix 15 2.556  
Poslovni Mix 25 4.261  
Poslovni Mix 35 5.965  
Poslovni Mix 50 8.522  
Poslovni Mix 75 12.782  
Poslovni Mix 100 17.043  
Poslovni Mix 150 25.565  
Poslovni Mix 250 42.608  
Tarifna opcija Super gigabajti uz Super 25 NET 583  
Tarifna opcija Mobilni Internet 200 511  
Tarifna opcija Mobilni Internet 500 1.363  
Tarifa/tarifna opcija Mobilni Internet S 1.704  
Tarifa/tarifna opcija Mobilni Internet SM 2.556  
Tarifa/tarifna opcija Mobilni Internet M 3.409  
Tarifa/tarifna opcija Mobilni Internet L 5.113  
Tarifa/tarifna opcija Mobilni Internet XL 6.817  
Tarifa Mobilni Internet L+ 5.099  
Tarifa Mobilni Internet XL+ 7.284  
Tarifna opcija MI dan 436  
Tarifna opcija MI dokup 250 MB 218  
Tarifna opcija MI dokup 10 GB 436  
Tarifna opcija XXL uz tarifu MI XL 13.110  
MI tim 1 17.043  
MI tim 2 30.678  
MI tim 3 47.721  

Nakon potrošnje podatkovnog prometa u roamingu u Zapadnom Balkanu bez dodatne roaming naknade (MB),  doći će do smanjenja brzine na do 64kbit/s neovisno o tarifi/tarifnoj opciji.

Provjera preostalog podatkovnog podatkovnog prometa u roamingu u Zapadnom Balkanu bez dodatne roaming naknade (MB) vrši se pozivom koda *555*1*3#

Pojedine tarife imaju uključeno ograničenje broja slanja poruka u roamingu u Zapadnom Balkanu. Broj SMS poruka koje se bez dodatne naknade mogu koristiti u Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Kosovu i Albaniji za slanje prema navedenim zemljama i BiH preuzmite ovdje.

Za sve pozive, poruke i mobilni internet primjenjuju se obračunske jedinice koje vrijede u okviru Vaše tarife ili opcije.

Ako se u Vašoj tarifi ili opciji naplaćuje naknada za uspostavu poziva prema ostalim mobilnim mrežama u BiH, ista će se naplaćivati i u roamingu u zemljama Zapadnog Balkana.

 

Uvjeti korištenja