Roaming regulacija u zemljama Zapadnog Balkana za ERONET postpaid tarifne modele

Od 01.07.2021. počinje se primjenjivati Roaming regulacija u zemljama Zapadnog Balkana prema kojoj se reguliraju cijene u roamingu između zemalja Zapadnog Balkana na način da se iste naplaćuju prema cijenama u tarifi ili opciji korisnika dok se nalaze u BiH.

Roaming regulacija odnosi se na pozive, slanje SMS-ova i surfanje tijekom povremenih putovanja u zemlje Zapadnog Balkana (BiH, Srbija, Crna Gora, Kosovo, Albanija i Sjeverna Makedonija).

Nova Roaming regulacija se primjenjuje:

  • ako ste izvan BiH u nekoj od zemalja Zapadnog Balkana i zovete/šaljete SMS prema BiH
  • ako ste izvan BiH u nekoj od zemalja Zapadnog Balkana i zovete/šaljete SMS prema bilo kojoj zemlji Zapadnog Balkana ili surfate u bilo kojoj zemlji Zapadnog Balkana

Nova Roaming regulacija se ne primjenjuje:

  • ako se nalazite u nekoj od zemalja Zapadnog Balkana i zovete/šaljete SMS prema bilo kojoj zemlji koja nije unutar zemalja Zapadnog Balkana
  • ako se nalazite u nekoj od zemalja koja nije unutar zemalja Zapadnog Balkana i zovete/šaljete SMS prema bilo kojoj zemlji svijeta ili surfate
  • ako se nalazite u BiH i zovete/šaljete SMS prema bilo kojoj zemlji svijeta (uključujući i zemlje Zapadnog Balkana)
  • ako se nalazite u BiH i pozivate bilo koji BiH mobilni broj koji se nalazi u tom trenutku u BiH ili bilo kojoj zemlji svijeta (uključujući i zemlje Zapadnog Balkana)

Način potrošnje MINUTA, SMSova i MOBILNOG INTERNETA

Ako Vaša tarifa ili opcija uključuje određenu količinu minuta/SMS-ova prema ostalim mobilnim mrežama u BiH trošite, te minute/SMS-ove. Nakon potrošene uključene količine SMS poruka slanje poruka se naplaćuje po cjeniku tarife, po cijeni SMS poruke prema ostalim mobilnim mrežama u BiH. Ako Vaša tarifa ili opcija ne uključuje određenu količinu minuta/SMS-ova prema ostalim mobilnim mrežama u BiH, ili su te količine potrošene, naplaćuje se cijena poziva/slanja poruka prema ostalim mrežama u BiH koja vrijedi za Vašu tarifu ili opciju.

Sukladno Roaming regulaciji, primjena domaćih cijena u roamingu u zemljama Zapadnog Balkana namijenjena je za povremena putovanja, te nije namijenjena za dugotrajniji boravak i prekomjernu/pretežnu potrošnju u zemljama Zapadnog Balkana. Cjenik dodatnih naknada u zemljama Zapadnog Balkana preuzmite na poveznici

Iznos podatkovnog prometa i SMS poruka koji se bez dodatne roaming naknade mogu koristiti u zemljama Zapadnog Balkana:

Naziv tarife ili opcije Količina podatkovnog prometa u roamingu u Zapadnom Balkanu bez DODATNE roaming naknade (MB) Količina SMS poruka u roamingu bez DODATNE roaming naknade
SMART COOL 2.849 50
SMART 20 3.798 100
SMART NET 3.798 50
SMART 30 5.698 100
SMART STANDARD 4.179 100
SMART SURF 4.748 50
SMART TOTAL 6.268 100
SMART 45 8.547 200
SMART 75 14.244 200
SMART 100 18.993 200
SMART MAX 33.238 500
Super 15 3.333 50
Super 25 5.556 100
Super 25 NET 5.556 100
Super 35 7.778 100
Super 50 11.111 100
Super 80 17.778 100
Super VIP 33.333 100
Super Family Vrijedi ograničenje pojedinačnih Super tarifa i prepaid tarifa/opcija  
Extra Plan 11 2.089  
Extra Plan 15 2.849  
Extra Plan 25 4.749  
Poslovni Mix 15 3.333 100
Poslovni Mix 25 5.556 100
Poslovni Mix 35 7.778 200
Poslovni Mix 50 11.111 200
Poslovni Mix 75 16.667 200
Poslovni Mix 100 22.222 200
Poslovni Mix 150 33.333 500
Poslovni Mix 250 55.556 500
Tarifna opcija Super gigabajti uz Super 25 NET 760  
Tarifna opcija Mobilni Internet 200 667  
Tarifna opcija Mobilni Internet 500 1.778  
Tarifa/tarifna opcija Mobilni Internet S 2.222  
Tarifa/tarifna opcija Mobilni Internet SM 3.333  
Tarifa/tarifna opcija Mobilni Internet M 4.444  
Tarifa/tarifna opcija Mobilni Internet L 6.667  
Tarifa/tarifna opcija Mobilni Internet XL 8.889  
Tarifa Mobilni Internet L+ 6.649  
Tarifa Mobilni Internet XL+ 9.498  
Tarifna opcija MI dan 569  
Tarifna opcija MI dokup 250 MB 284  
Tarifna opcija MI dokup 10 GB 569  
Tarifna opcija XXL uz tarifu MI XL 17.094  
MI tim 1 20.480  
MI tim 2 40.960  
MI tim 3 62.222  

Nakon potrošnje podatkovnog prometa u roamingu u Zapadnom Balkanu bez dodatne roaming naknade (MB),  doći će do smanjenja brzine na do 64kbit/s neovisno o tarifi/tarifnoj opciji.

Provjera preostalog podatkovnog podatkovnog prometa u roamingu u Zapadnom Balkanu bez dodatne roaming naknade (MB) vrši se pozivom koda *555*1*3#

Pojedine tarife imaju uključeno ograničenje broja slanja poruka u roamingu u Zapadnom Balkanu. Broj SMS poruka koje se bez dodatne naknade mogu koristiti u Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Kosovu i Albaniji za slanje prema navedenim zemljama i BiH preuzmite ovdje.

Za sve pozive, poruke i mobilni internet primjenjuju se obračunske jedinice koje vrijede u okviru Vaše tarife ili opcije.

Ako se u Vašoj tarifi ili opciji naplaćuje naknada za uspostavu poziva prema ostalim mobilnim mrežama u BiH, ista će se naplaćivati i u roamingu u zemljama Zapadnog Balkana.

 

Uvjeti korištenja