Roaming regulacija u zemljama Zapadnog Balkana za ERONET postpaid tarifne modele

Od 01.07.2021. godine primjenjuje se Roaming regulacija u zemljama zapadnog Balkana prema kojoj se reguliraju cijene u roamingu između zemalja zapadnog Balkana na način da se iste naplaćuju prema cijenama u tarifi ili opciji korisnika dok se nalaze u BiH.

Roaming regulacija odnosi se na pozive, slanje SMS-ova i surfanje tijekom povremenih putovanja u zemlje zapadnog Balkana (BiH, Srbija, Crna Gora, Kosovo, Albanija i Sjeverna Makedonija).

Nova Roaming regulacija se primjenjuje:

  • ako ste izvan BiH u nekoj od zemalja zapadnog Balkana i zovete/šaljete SMS prema BiH
  • ako ste izvan BiH u nekoj od zemalja zapadnog Balkana i zovete/šaljete SMS prema bilo kojoj zemlji zapadnog Balkana ili surfate u bilo kojoj zemlji zapadnog Balkana

Nova Roaming regulacija se ne primjenjuje:

  • ako se nalazite u nekoj od zemalja zapadnog Balkana i zovete/šaljete SMS prema bilo kojoj zemlji koja nije unutar zemalja zapadnog Balkana
  • ako se nalazite u nekoj od zemalja koja nije unutar zemalja zapadnog Balkana i zovete/šaljete SMS prema bilo kojoj zemlji svijeta ili surfate
  • ako se nalazite u BiH i zovete/šaljete SMS prema bilo kojoj zemlji svijeta (uključujući i zemlje zapadnog Balkana)
  • ako se nalazite u BiH i pozivate bilo koji BiH mobilni broj koji se nalazi u tom trenutku u BiH ili bilo kojoj zemlji svijeta (uključujući i zemlje zapadnog Balkana)

Način potrošnje MINUTA, SMS poruka i MOBILNOG INTERNETA

Ako Vaša tarifa ili opcija uključuje određenu količinu minuta/SMS-ova prema ostalim mobilnim mrežama u BiH trošite uključene minute/SMS-ove. Nakon potrošenih uključenih poziva/SMS poruka, naplaćuje se cijena poziva/slanja poruka prema ostalim mrežama u BiH koja vrijedi za Vašu tarifu ili opciju.

Sukladno Roaming regulaciji, primjena domaćih cijena u roamingu u zemljama zapadnog Balkana namijenjena je za povremena putovanja, te nije namijenjena za dugotrajniji boravak i prekomjernu/pretežnu potrošnju u zemljama zapadnog Balkana. Cjenik dodatnih naknada u zemljama zapadnog Balkana preuzmite ovdje

Iznos podatkovnog prometa i SMS poruka koji se bez dodatne roaming naknade mogu koristiti u zemljama zapadnog Balkana:

Naziv tarife ili opcije Količina mobilnog interneta u roamingu u Zapadnom Balkanu bez DODATNE roaming naknade (MB) Količina SMS poruka u roamingu bez DODATNE roaming naknade
SMART Standard 4.748 100
SMART Surf 5.318 50
SMART Total 6.838 100
SMART Gold 9.117 200
SMART Platinum 14.815 200
SMART Elite 19.563 200
SMART MAX 33.808 500
Super 15 3.333 50
Super 25 5.556 100
Super 25 NET 5.556 100
Super 35 7.778 100
Super 50 11.111 100
Super 80 17.778 100
Super VIP 33.333 100
Super Family Vrijedi ograničenje pojedinačnih Super tarifa i prepaid tarifa/opcija  
Tarifna opcija Super gigabajti uz Super 25 NET 760  
Tarifna opcija Mobilni Internet 200 667  
Tarifna opcija Mobilni Internet 500 1.778  
Tarifa/tarifna opcija Mobilni Internet S 2.222  
Tarifa/tarifna opcija Mobilni Internet SM 3.333  
Tarifa/tarifna opcija Mobilni Internet M 4.444  
Tarifa/tarifna opcija Mobilni Internet L 6.667  
Tarifa/tarifna opcija Mobilni Internet XL 8.889  
Tarifa Mobilni Internet S+* 2.849  
Tarifa Mobilni Internet M+* 4.748  
Tarifa Mobilni Internet L+ 6.649  
Tarifa Mobilni Internet XL+ 9.498  
Tarifna opcija MI dan 569  
Tarifna opcija MI dokup 250 MB 284  
Tarifna opcija MI dokup 10 GB 569  

Nakon što korisnik potroši količinu podatkovnog prometa u roamingu bez roaming dodatne naknade, naplata podatkovnih usluga ovisi o tarifnom modelu korisnika. Ako je uvjetima korištenja tarife propisano da se nakon određene količine potrošenog podatkovnog prometa smanjuje brzina prijenosa podataka na do 64 kBit/s, da se onemogućava podatkovni promet, ili ako postoji neki drugi posebni uvjet korištenja, isti će se uvjet odnosno uvjeti primjenjivati na korištenje podatkovnih usluga u roamingu u zemljama zapadnog Balkana. Detaljno u Cjeniku usluga.

Provjera preostalog podatkovnog prometa u roamingu u zapadnom Balkanu bez dodatne roaming naknade (MB) vrši se pozivom koda *555*1*3#

Za sve pozive, poruke i mobilni internet primjenjuju se obračunske jedinice koje vrijede u okviru Vaše tarife ili opcije.

Ako se u Vašoj tarifi ili opciji naplaćuje naknada za uspostavu poziva prema ostalim mobilnim mrežama u BiH, ista će se naplaćivati i u roamingu u zemljama zapadnog Balkana.

 

Uvjeti korištenja