Roaming regulacija u zemljama Zapadnog Balkana za ERONET postpaid tarifne modele

Od 01.07.2021. godine primjenjuje se Roaming regulacija u zemljama zapadnog Balkana prema kojoj se reguliraju cijene u roamingu između zemalja zapadnog Balkana na način da se iste naplaćuju prema cijenama u tarifi ili opciji korisnika dok se nalaze u BiH.

Roaming regulacija odnosi se na pozive, slanje SMS-ova i surfanje tijekom povremenih putovanja u zemlje zapadnog Balkana (BiH, Srbija, Crna Gora, Kosovo, Albanija i Sjeverna Makedonija).

Nova Roaming regulacija se primjenjuje:

  • ako ste izvan BiH u nekoj od zemalja zapadnog Balkana i zovete/šaljete SMS prema BiH
  • ako ste izvan BiH u nekoj od zemalja zapadnog Balkana i zovete/šaljete SMS prema bilo kojoj zemlji zapadnog Balkana ili surfate u bilo kojoj zemlji zapadnog Balkana

Nova Roaming regulacija se ne primjenjuje:

  • ako se nalazite u nekoj od zemalja zapadnog Balkana i zovete/šaljete SMS prema bilo kojoj zemlji koja nije unutar zemalja zapadnog Balkana
  • ako se nalazite u nekoj od zemalja koja nije unutar zemalja zapadnog Balkana i zovete/šaljete SMS prema bilo kojoj zemlji svijeta ili surfate
  • ako se nalazite u BiH i zovete/šaljete SMS prema bilo kojoj zemlji svijeta (uključujući i zemlje zapadnog Balkana)
  • ako se nalazite u BiH i pozivate bilo koji BiH mobilni broj koji se nalazi u tom trenutku u BiH ili bilo kojoj zemlji svijeta (uključujući i zemlje zapadnog Balkana)

Način potrošnje MINUTA, SMS poruka i MOBILNOG INTERNETA

Ako Vaša tarifa ili opcija uključuje određenu količinu minuta/SMS-ova prema ostalim mobilnim mrežama u BiH trošite uključene minute/SMS-ove. Nakon potrošenih uključenih poziva/SMS poruka, naplaćuje se cijena poziva/slanja poruka prema ostalim mrežama u BiH koja vrijedi za Vašu tarifu ili opciju.

Sukladno Roaming regulaciji, primjena domaćih cijena u roamingu u zemljama zapadnog Balkana namijenjena je za povremena putovanja, te nije namijenjena za dugotrajniji boravak i prekomjernu/pretežnu potrošnju u zemljama zapadnog Balkana. Cjenik dodatnih naknada u zemljama zapadnog Balkana preuzmite ovdje

Iznos podatkovnog prometa i SMS poruka koji se bez dodatne roaming naknade mogu koristiti u zemljama zapadnog Balkana:

Naziv tarife ili opcije Količina mobilnog interneta u roamingu u Zapadnom Balkanu bez DODATNE roaming naknade (MB) Količina SMS poruka u roamingu bez DODATNE roaming naknade
SMART Standard 6.144 100
SMART Surf 6.838 50
SMART Total 8.791 100
SMART Gold 11.722 200
SMART Platinum 19.048 200
SMART Elite 25.153 200
SMART MAX 43.468 500
Super 15 4.286 50
Super 25 7.143 100
Super 25 NET 7.143 100
Super 35 10.000 100
Super 50 14.286 100
Super 80 22.857 100
Super VIP 42.857 100
Super Family vrijedi ograničenje pojedinačnih Super tarifa i prepaid tarifa/opcija  
Tarifna opcija Super gigabajti uz Super 25 NET 977  
Tarifna opcija Mobilni Internet 200 857  
Tarifna opcija Mobilni Internet 500 2.286  
Tarifa/tarifna opcija Mobilni Internet S 2.857  
Tarifa/tarifna opcija Mobilni Internet SM 4.286  
Tarifa/tarifna opcija Mobilni Internet M 5.714  
Tarifa/tarifna opcija Mobilni Internet L 8.571  
Tarifa/tarifna opcija Mobilni Internet XL 11.429  
Tarifa Mobilni Internet S+* 3.663  
Tarifa Mobilni Internet M+* 6.144  
Tarifa Mobilni Internet L+ 8.547  
Tarifa Mobilni Internet XL+ 12.210  
Tarifna opcija MI dan 731  
Tarifna opcija MI dokup 250 MB 366  
Tarifna opcija MI dokup 10 GB 731  

Ako domaća tarifa/opcija uključuje određenu količinu podatkovnog prometa, troši se taj podatkovni promet, te se naplaćuje roaming naknada u iznosu od 0,0082 KM/MB (0,007 KM/MB bez PDV). Ako je uvjetima korištenja tarife propisano da se nakon određene količine potrošenog podatkovnog prometa smanjuje brzina prijenosa podataka, da se onemogućava podatkovni promet, ili ako postoji neki drugi posebni uvjet korištenja, isti će se uvjet odnosno uvjeti primjenjivati na korištenje podatkovnih usluga u roamingu u zemljama Zapadnog Balkana. Ako domaća tarifa/opcija ne uključuje određenu količinu podatkovnog prometa, ili je sav podatkovni promet u tarifi/opciji potrošen naplaćuje se „cijena podatkovnog prometa" koja vrijedi za aktiviranu domaću tarifu/opciju uvećana za roaming naknadu od 0,0082 KM/MB (0,007 KM/MB bez PDV). Detaljnije u Cjeniku usluga.

Provjera preostalog podatkovnog prometa u roamingu u zapadnom Balkanu bez dodatne roaming naknade (MB) vrši se pozivom koda *555*1*3#

Za sve pozive, poruke i mobilni internet primjenjuju se obračunske jedinice koje vrijede u okviru Vaše tarife ili opcije.

Ako se u Vašoj tarifi ili opciji naplaćuje naknada za uspostavu poziva prema ostalim mobilnim mrežama u BiH, ista će se naplaćivati i u roamingu u zemljama zapadnog Balkana.

 

Uvjeti korištenja