Roaming regulacija u zemljama Zapadnog Balkana za !hej i ERONET postpaid tarifne modele

Od 01.07.2021. počinje se primjenjivati Roaming regulacija u zemljama Zapadnog Balkana prema kojoj se reguliraju cijene u roamingu između zemalja Zapadnog Balkana na način da se iste naplaćuju prema cijenama u tarifi ili opciji korisnika dok se nalaze u BiH.

Roaming regulacija odnosi se na pozive, slanje SMS-ova i surfanje tijekom povremenih putovanja u zemlje Zapadnog Balkana (BiH, Srbija, Crna Gora, Kosovo, Albanija i Sjeverna Makedonija).

Nova Roaming regulacija se primjenjuje:

  • ako ste izvan BiH u nekoj od zemalja Zapadnog Balkana i zovete/šaljete SMS prema BiH
  • ako ste izvan BiH u nekoj od zemalja Zapadnog Balkana i zovete/šaljete SMS prema bilo kojoj zemlji Zapadnog Balkana ili surfate u bilo kojoj zemlji Zapadnog Balkana

Nova Roaming regulacija se ne primjenjuje:

  • ako se nalazite u nekoj od zemalja Zapadnog Balkana i zovete/šaljete SMS prema bilo kojoj zemlji koja nije unutar zemalja Zapadnog Balkana
  • ako se nalazite u nekoj od zemalja koja nije unutar zemalja Zapadnog Balkana i zovete/šaljete SMS prema bilo kojoj zemlji svijeta ili surfate
  • ako se nalazite u BiH i zovete/šaljete SMS prema bilo kojoj zemlji svijeta (uključujući i zemlje Zapadnog Balkana)
  • ako se nalazite u BiH i pozivate bilo koji BiH mobilni broj koji se nalazi u tom trenutku u BiH ili bilo kojoj zemlji svijeta (uključujući i zemlje Zapadnog Balkana)

Način potrošnje MINUTA, SMSova i MOBILNOG INTERNETA

Ako Vaša tarifa ili opcija uključuje određenu količinu minuta/SMS-ova prema ostalim mobilnim mrežama u BiH trošite, te minute/SMS-ove. Ako Vaša tarifa ili opcija ne uključuje određenu količinu minuta/SMS-ova prema ostalim mobilnim mrežama u BiH, ili su te količine potrošene, naplaćuje se cijena poziva/slanja poruka prema ostalim mrežama u BiH koja vrijedi za Vašu tarifu ili opciju.

Sukladno Roaming regulaciji, primjena domaćih cijena u roamingu u zemljama Zapadnog Balkana namijenjena je za povremena putovanja, te nije namijenjena za dugotrajniji boravak i prekomjernu/pretežnu potrošnju u zemljama Zapadnog Balkana. Cjenik dodatnih naknada u zemljama Zapadnog Balkana preuzmite na poveznici

Iznos podatkovnog prometa koji se bez dodatne naknade može koristiti u Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Kosovu i Albaniji:

Naziv tarife ili opcije Količina mobilnog interneta u roamingu u Zapadnom Balkanu bez DODATNE roaming naknade (MB)
SMART COOL 1.703
SMART 20 2.270
SMART NET 2.270
SMART 30 3.405
SMART 45 5.108
SMART 75 8.513
SMART 100 11.351
SMART MAX 19.863
Super 15 1.992
Super 25 3.320
Super 25 NET 3.320
Super 35 4.648
Super 50 6.640
Super 80 10.624
Super VIP 19.920
Super Family Vrijedi ograničenje pojedinačnih Super tarifa i prepaid tarifa/opcija
Extra Plan 11 1.248
Extra Plan 15 1.703
Extra Plan 25 2.838
Poslovni Mix 15 1.992
Poslovni Mix 25 3.320
Poslovni Mix 35 4.648
Poslovni Mix 50 6.640
Poslovni Mix 75 9.960
Poslovni Mix 100 13.280
Poslovni Mix 150 19.920
Poslovni Mix 250 33.201
Tarifna opcija Super gigabajti uz Super 25 NET 454
Tarifna opcija Mobilni Internet 200 398
Tarifna opcija Mobilni Internet 500 1.062
Tarifa/tarifna opcija Mobilni Internet S 1.328
Tarifa/tarifna opcija Mobilni Internet SM 1.992
Tarifa/tarifna opcija Mobilni Internet M 2.656
Tarifa/tarifna opcija Mobilni Internet L 3.984
Tarifa/tarifna opcija Mobilni Internet XL 5.312
Tarifa Mobilni Internet L+ 3.973
Tarifa Mobilni Internet XL+ 5.676
Tarifna opcija MI dan 340
Tarifna opcija MI dokup 250 MB 170
Tarifna opcija MI dokup 10 GB 340

Nakon potrošnje podatkovnog prometa u roamingu u Zapadnom Balkanu bez dodatne roaming naknade (MB),  doći će do smanjenja brzine na do 64kbit/s neovisno o tarifi/tarifnoj opciji.

Provjera preostalog podatkovnog podatkovnog prometa u roamingu u Zapadnom Balkanu bez dodatne roaming naknade (MB) vrši se pozivom koda *555*3#

Pojedine tarife imaju uključeno ograničenje broja slanja poruka u roamingu u Zapadnom Balkanu. Broj SMS poruka koje se bez dodatne naknade mogu koristiti u Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Kosovu i Albaniji za slanje prema navedenim zemljama i BiH preuzmite ovdje.

Za sve pozive, poruke i mobilni internet primjenjuju se obračunske jedinice koje vrijede u okviru Vaše tarife ili opcije.

Ako se u Vašoj tarifi ili opciji naplaćuje naknada za uspostavu poziva prema ostalim mobilnim mrežama u BiH, ista će se naplaćivati i u roamingu u zemljama Zapadnog Balkana.

 

Uvjeti korištenja