Softver, kroz licencu, daje pravnoj osobi pravo korištenja uz određene uvjete definirane u ugovoru, često označenom kao EULA (End User Licence Agreement - licenčni ugovor za krajnjeg korisnika).

EULA je pravni dokument koji regulira odnose između proizvođača softvera i krajnjeg korisnika i njime se precizira način na koji se softver smije koristiti. U okviru EULA su opisana sva ograničenja korištenja softvera.
 
Korisnicima su na raspolaganju licence iz OLP i OPEN VALUE programa licenciranja.

OLP

Open Licence Program - program otvorenog licenciranja oblik je količinskog licenciranja koji je namijenjen poduzećima s dva i više računala koja imaju potrebe za minimalno pet pojedinačnih licenci Microsoft proizvoda. 

Licence ostaju u trajnom vlasništvu, a prilikom prve kupovine sklapa se ugovor preko kojeg se unutar dvije godine mogu kupiti dodatni proizvodi pod istim uvjetima. Nakon isteka dvije godine, potrebno je ponovno kupiti barem pet licenci za obnavljanje ovog ugovora. Ovisno o broju kupljenih licenci prilikom sklapanja ugovora definira se i cjenovna grupa - što se više licenci kupi to je manja njihova pojedinačna cijena. Dodatna opcija kod ovog oblika licenciranja je SA (Software Assurance - osiguranje softvera), opcija kroz koju je za vrijeme trajanja ugovora moguće postaviti novu verziju istog proizvoda, ukoliko je dostupna.

Open Value

Način količinskog licenciranja Microsoft proizvoda koji omogućuje tvrtkama plaćanje softvera na rate - godišnje kroz period od tri godine trajanja ugovora.

Kao i kod OLP licenciranja, za ulazak u ovaj oblik licenciranja potrebno je barem pet licenci. Licence nisu u trajnom vlasništvu već je softver iznajmljen. Software assurance je automatski uključen u ovom obliku licenciranja te korisnik na taj način kroz relativno mala početna ulaganja ima mogućnost korištenja najnovijih verzija softvera tijekom trajanja ugovora. Nakon prestanka inicijalne tri godine ugovora, korisnik dobiva mogućnost produžiti ugovor i nastaviti koristiti softver kao i do tog trenutka ili otkupiti licence za softver po povoljnijoj cijeni te tada licence ostaju u njegovom trajnom vlasništvu. Ukoliko korisnik ne produži ugovor i ne otkupi licence, prava korištenja prestaju.
 
Više informacija potražite putem naših prodajnih predstavnika iz Vaše regije.

 

ICT Marketplace ICT i Cloud Brošura