Automatizirana i jednostavna pohrana podataka na različitim uređajima.

Cloud Backup as a service (BaaS) je usluga koja uz Veeam tehnologiju omogućava poslovnim korisnicima jednostavnu i automatiziranu pohranu podataka koji se nalaze na računalima i serverima u siguran HT Eronet podatkovni centar.

Podržane Veeam tehnologije su Backup s VBR softverom (VMware/Hyper-V virtualna računala) i Backup s Veeam Agentom (desktop/server verzija Windows/Linux operativnog sustava)

Pohranjivati se mogu djelomični podaci ili kompletno računalo/server bilo ono fizičko ili virtualno. Proces pohranjivanja podataka uslugom Cloud Backup ne utječe na produkciju i predstavlja backup bez zaustavljanja rada servisa kod korisnika.

Usluga je namijenjena svim poslovnim korisnicima kojima je potrebna kontinuirana pohrana podataka, a koji su u svakom trenutku dostupni za vraćanje u slučaju potrebe.

Cjenik

Mjesečna naknada za diskovni prostor Jedinična cijena (KM)
Diskovni prostor od 50 GB
8,78
Mjesečna naknada za broj računala za koje se vrši sigurnosna pohrana (po računalu) Jedinična cijena (KM)
Backup s Veeam Agentom (desktop verzija Windows/Linux operativnog sustava) 7,61
Backup s VBR softverom (VMware/Hyper-V virtualna računala) 15,21
Backup s Veeam Agentom (serverska verzija Windows/Linux operativnog sustava) 22,23
Mjesečna naknada za brzinu prijenosa podataka* Cijena (KM)
20 Mbit/s 122,85
50 Mbit/s 257,4
100 Mbit/s 473,85

*Inicijalno dodijeljena brzina prijenosa podataka je 10 Mbit/s.
U cijene je uključen PDV.

 

ICT Marketplace ICT i Cloud Brošura