<< povratak

Zabrana poziva prema Premium Rate brojevima

Bez mjesečne naknade

Korisnik u domicilnoj mreži ne može ostvariti poziv prema brojevima numeracije 09x xxx xxx.
Korisnik u stranoj mreži (roamingu) ne može ostvariti poziv prema Premium Rate numeracijama definiranima u zemlji u kojoj se nalazi.
Postpaid korisnici aktivaciju i deaktivaciju usluga mogu zatražiti putem zahtjeva na prodajnom mjestu.