<< povratak

Zabrana odlaznih međunarodnih poziva

Usluga se aktivira na razini priključka

Korisnik u domicilnoj mreži ne može ostvariti poziv prema inozemstvu.
Korisnik u stranoj mreži (roamingu) ne može ostvariti odlazni poziv.
Postpaid korisnici aktivaciju i deaktivaciju usluga mogu zatražiti putem zahtjeva na prodajnom mjestu.