Možete surfati direktno sa svog prijenosnog uređaja uz jednu od naših tarifa za mobilni internet.

Cjenik

 

MI 200 MI 500 MI S MI SM MI M MI L MI XL
Priključak 0,00 KM 0,00 KM * * * * *
Mjesečna naknada 3,51 KM 9,36 KM 11,70 KM 17,55 KM 23,40 KM 35,10 KM 46,80 KM
Uključeno u naknadu 200 MB 500 MB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
Brzina nakon potrošenog uključenog prometa 64 kbit/s 64 kbit/s 64 kbit/s 64 kbit/s 128 kbit/s 128 kbit/s 256 kbit/s
Cijena dodatnog prometa 0,00
KM/MB
0,00
KM/MB
0,00
KM/MB
0,00
KM/MB
0,00
KM/MB
0,00
KM/MB
0,00
KM/MB
Cijena SMS poruke uz samostalnu tarifu - - 0,105 KM 0,105 KM 0,105 KM 0,105 KM 0,105 KM
Obračunska jedinica 10 kB 10 kB 10 kB 10 kB 10 kB 10 kB 10 kB

* Ukoliko se usluga aktivira uz postojeću govornu tarifu cijena priključka je 0,00 KM. Ukoliko se usluga aktivira samostalno cijena priključka uz ugovor na neodređeno je 10,00 KM, uz ugovor na 12/24 mjeseca 1 KM.
U cijene je uključen PDV.
Cijena je ista za upload i download.
Količina prometa uključena u mjesečnu naknadu, a koja nije iskorištena u tekućem mjesecu, ne prenosi se u naredni mjesec.
Količina podataka uključena u mjesečnu naknadu se ne može iskoristiti u roamingu.
Usluge u roamingu se naplaćuju po roaming cjeniku.
Cjenik vrijedi od 1.4.2016.godine. 

Aktivacija

MI Tarife mogu se aktivirati na HT ERONET prodajnim mjestima.

MI Tarife mogu se koristiti na jedan od sljedećih načina:

  • kao samostalne tarife na SIM kartici bez aktivirane govorne usluge odnosno tarife
  • na istoj SIM kartici uz aktivnu govornu uslugu odnosno tarifu*

*U ovom slučaju plaćaju se dvije mjesečne naknade: naknada za govorni tarifni model i naknada za MI tarifu.