<< povratak

Tajni broj

Moj broj nije u imeniku

Vaš pretplatnički broj neće biti objavljen, niti će biti dostupan putem Podrške za korisnike. Prilikom sklapanja korisničkog odnosa potrebno je naglasiti da želite tajnost Vašeg broja.

Ukoliko ste već korisnik i želite ovu uslugu, obratite se osoblju na našem prodajnom mjestu.

Usluga je besplatna za sve korisnike.