<< povratak

Promjena vlasnika broja

Isti broj, novi vlasnik

Ukoliko želite prenijeti vlasništvo nad brojem, iz bilo kojeg razloga, ova usluga Vam to omogućava.
Za promjenu vlasnika broja potrebno je da i stari i novi vlasnik daju pismenu suglasnost na prodajnom mjestu.

Usluga je besplatna.