<< povratak

Ispis računa

Detaljan prikaz Vašeg računa

Usluga omogućuje da Vam uz telefonski račun dolazi i detaljni ispis učinjenih troškova.
Za aktivaciju usluge korisnik mora podnijeti zahtjev na prodajnom mjestu.

Ova usluga je besplatna.