<< povratak

FAKS usluga

Prijenos podataka telefaksom

Usluga omogućava uporabu mobilnog telefona za primanje i slanje telefaksa.
Za aktivaciju usluga korisnik mora podnijeti zahtjev na prodajnom mjestu.
Cijena
slanja telefaksa naplaćuje se prema cijeni minute razgovora.