<< povratak

CELL NAME info

Prikaz mrežne lokacije

Ova usluga omogućuje svim korisnicima da na ekranima svojih mobilnih telefona vide naziv bazne stanice u čijoj zoni pokrivanja se nalaze.

Aktivacija i korištenje CELL NAME info usluga su besplatni.

Ovisno o proizvođaču mobilnog telefona, različiti su i načini na koje se ova usluga uključuje/isključuje. Potrebno je podesiti postavke, a za više informacija kontaktirajte podršku za korisnike. Neki stariji modeli mobilnih telefona ne mogu koristiti ovu uslugu zbog tehničkih ograničenja samog telefona. Također, upotreba čuvara zaslona može ometati rad usluge.