<< povratak

Preusmjeravanje poziva

Šaljite pozive na drugi broj

Usluga omogućava preusmjeravanje poziva na bilo koji drugi telefonski broj. 

Bezuvjetno preusmjeravanje svih poziva

AKTIVACIJA **21*broj na koji želite preusmjeriti pozive#

PROVJERA STATUSA *#21#

DEAKTIVACIJA ##21#

Preusmjeravanje poziva kad nema odgovora

AKTIVACIJA **61*broj na koji želite preusmjeriti pozive#

PROVJERA STATUSA *#61#

DEAKTIVACIJA ##61#

Preusmjeravanje poziva kad je mobilni telefon isključen ili izvan područja pokrivanja

AKTIVACIJA **62*broj na koji želite preusmjeriti pozive#

PROVJERA STATUSA *#62#

DEAKTIVACIJA ##62#

Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća

AKTIVACIJA **67*broj na koji želite preusmjeriti pozive#

PROVJERA STATUSA *#67#

DEAKTIVACIJA ##67#

Sve vrste preusmjeravanja poziva moguće je poništiti putem USSD koda ##002#.

Aktivacija usluge preusmjeravanja poziva se ne naplaćuje, kao ni preusmjeravanje prema govornoj pošti unutar HT ERONET mreže.