TGA

Telefonski govorni automat je jedinstven proizvod napravljen posebno prema zahtjevima i potrebama korisnika.

Vrstu sadržaja, kao i strukturu automata (broj i vrstu grana i podgrana) određuje korisnik, dok je zadatak HT ERONET-ovog programerskog tima programiranje i postavljanje automata na zakupljeni broj. Naš tim stručnjaka stoji na raspolaganju za pronalazak rješenja Vašim potrebama.  

HT ERONET u svojoj mreži implementira telefonski broj s odgovarajućim pristupnim kodom 09x xxx xxx u skladu s kojom je formiran i cjenik. Putem pristupnog koda krajnji korisnici na području BiH mogu pristupiti sadržajima ili uslugama VAS Operatora po posebnim tarifama (vicevi, astrološki savjeti, glasovanje, igre...).

Sadržaj je raspodijeljen prema numeraciji na način:

  • broj usluge informativnog karaktera 090 8xx xxx
  • broj usluge zabavnog karaktera 092 8xx xxx
  • broj za sve usluge zabavnog karaktera 094 8xx xxx
  • broj za usluge telefonskog glasovanja 096 8xx xxx

Cjenik

Numeracija

Tarifna skupina

Jedinična cijena za krajnjeg korisnika

090 81x xxx, 092 81x xxx, 094 81x xxx

1. tarifna skupina

0,374 KM/min

090 82x xxx, 092 82x xxx, 094 82x xxx

2. tarifna skupina

0,468 KM/min

090 83x xxx, 092 83x xxx,094 83x xxx

3. tarifna skupina

0,620 KM/min

090 84x xxx, 092 84x xxx,094 84x xxx

4. tarifna skupina

1,229 KM/min

090 85x xxx, 092 85x xxx,094 85x xxx

5. tarifna skupina

1,849 KM/min

090 86x xxx, 092 86x xxx,094 86x xxx

6. tarifna skupina

3,697 KM/min

090 87x xxx, 092 87x xxx,094 87x xxx

7. tarifna skupina

0,585 KM/poziv

094 880 xxx, 094 881 xxx

           8a. tarifna skupina

             1,755 KM/poziv

090 88x xxx, 092 88x xxx,094 88x xxx

8. tarifna skupina

1,170 KM/poziv

090 89x xxx, 092 89x xxx,094 89x xxx

9. tarifna skupina

2,340 KM/poziv

096 81x xxx

 

0,468 KM/poziv

096 82x xxx

Usklađene tarife
sa drugim
operatorima
za potrebe
teleglasovanja

0,585 KM/poziv

096 83x xxx

0,936 KM/poziv

096 84x xxx

1,170 KM/poziv

096 85x xxx

1,755 KM/poziv

096 86x xxx

 

2,340 KM/poziv

U cijene je uključen PDV.
Davatelj usluga za odabranu numeraciju treba osigurati dozvolu od Regulatorne Agencije za komunikacije.
HT ERONET-ov tim spreman je pružiti kompletnu pripremu i implementaciju usluge.
Podjela prihoda ostvarenih poziva od strana krajnjeg korisnika se ugovorom definira sa HT ERONET-om.