mParking

HT Eronet omogućuje svojim korisnicima plaćanje usluge parkirnog mjesta slanjem SMS poruke.

Uslugu je moguće aktivirati na jasno označenim lokacijama sa SMS načinom naplate na kojima je istaknut 063 broj te odgovarajući sadržaj SMS-a.