Bulk SMS

Usluga bazirana na jednosmjernoj komunikaciji od davatelja usluge/informacije prema krajnjem korisniku.

Bulk SMS usluga je besplatna za krajnjeg korisnika. Usluga podrazumijeva slanje većeg broja SMS poruka prema korisnicima te omogućava krajnjem korisniku informiranje o aktualnoj ponudi, akcijama i sl. Pravovremeno obavijestiti potencijalnog kupca o raznim akcijama i sniženjima dobitna je kombinacija, a putem SMS-a to je najbrže i najpovoljnije rješenje.
 
Uglavnom se radi o marketinškim/promotivnim informacijama, koje su za samog korisnika mobitela besplatne, a interes davatelja usluge je viša razina poslovnog odnosa, odnosno kvalitetnija briga o korisniku. Davatelj usluge posjeduje vlastitu aplikaciju i bazu podataka i sam generira i šalje SMS poruke prema krajnjim korisnicima putem FTP (File Transfer Protocol) servera.
 
Osim numeričkim kratkim kodovima davatelj usluga se krajnjim korisnicima mobitela može predstavljati i alfanumeričkim nizovima do 11 znakova. To je posebno interesantno i efektno u marketinškom smislu, jer se pošiljatelj nedvosmisleno identificira primatelju u samom prikazu "broja" s kojeg je SMS poruka došla.
   
Za sve informacije o cijenama i mogućnostima ove usluge kontaktirajte nas izravno.