Enterprise Government paket

  OFFICE 365
K1 G
OFFICE 365
Proplus G
OFFICE 365
Enterprise E1 G
OFFICE365
Enterprise E3 G
Mjesečna naknada po korisniku 6,50 KM 21,00 KM 14,00 KM 37,50 KM
Maksimalni broj korisnika 300 neograničeno neograničeno neograničeno
Cijeli Desktop Office, profesionalni paket, aplikacije za Office 2016 za
PC i Mac (do 5 uređaja)
X - Word
- Excel
- PowerPoint
- Outlook
- OneNote
- Access*
- Publisher+
- Skype**
X - Word
- Excel
- PowerPoint
- Outlook
- OneNote
- Access*
- Publisher*
- Skype**
Office aplikacija za tablete X Da X Da
Office aplikacija za smartphone X Da*** X Da***
Office web aplikacija (Office Online) Da Da Da Da
Prostor za pohranu i zajedničko korištenje datoteka (OneDrive for business) Da Da Da Da
E-mail (Exchange Online) **** Da X Da Da
Web-konf, prisutnost i
izravne poruke
(Skype for business)
Da X Da Da
Share point on line (intranet) Da X Da Da
Društvena mreža za tvrtke
(Yammer)
Da X Da Da
Lokalna podrška Da Da Da Da
Korporacijsko upravljanje
aplikacijama
X Da X Da
Microsoft jamstvo za 99,99% neprekidnog rada Da Da Da Da
Centar za predočavanje
elektroničkih dokumenata
X X X Da
Usklađenost i zaštita informacija X X X Da
Govorna pošta X X X Da
Integracija servisa
(Active Directory)
Da Da Da Da

*Napomena: Korisnik mora zadovoljiti Microsoftovu definiciji kvalificirane državne ustanove (EMEA - Europe Middle East and Africa) – regija Europa, Bliski Istok i Afrika.
*Samo klijentski programi i/ili značajke za računala sa sustavom Windows, ne može se koristiti na više računala.
**Aplikacija Skype for business (uvrštena u Office 365 BE, Office 365 BP i Office Enterprise E1 ne sadrži PSTN mogućnosti prisutne u verziji koja je uvrštena u Office 365 ProPlus i Office Enterprise E3. Skype for business nije još uvijek dostupan za Mac. Lync za Mac 2011 je najnovija verzija. Lync za Mac je kompatibilan s aplikacijama Skype for business poslužiteljska verzija i Skype za tvrtke online.
***Otvaranje, uređivanje i prikaz dokumenata programa Outlook, Word, Excel, PowerPoint i OneDrive for Business na uređaju iPhone, telefonima sa sustavom Android i uređaju Windows Phone. Dostupni su i Lync 2013, Yammer, OneNote i druge aplikacije za tvrtke.
****Korisnici sa svojom poslovnom e-poštom mogu povezati sljedeće verzije programa Outlook i tako koristiti dobro poznatu aplikaciju s bogatim značajkama: najnoviju verziju programa Outlook, Outlook2013, Outlook 2010 (s ograničenom funkcionalnošću), Outlook 2007, Outlook 2011 za Mac i Outlook 2008 za Mac. To ne uključuje Exchange Online Kiosk, ni Office 365 Enterprise K1.

U cijene je uključen PDV.