povratak

Skupština HT-a d. d. Mostar imenovala članove Odbora za reviziju

U Hrvatskome domu hercega Stjepana Kosače, danas je (2. rujna 2019.) održana četvrta (izvanredna) Skupština JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar.

Nakon otvaranja Skupštine i izbora radnih tijela, donesena je Odluka o imenovanju članova Odbora za reviziju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar.

 

 

 

U prilogu: Izvješće o radu Odbora za glasovanje s 4. izvanredne Skupštine Društva


DOKUMENTI