povratak

Održana 7. (izvanredna Skupština) JP HT d.d. Mostar

U Mostaru je održana 7. (izvanredna) Skupština JP HT d.d. Mostar.

Na Skupštini su usvojene sljedeće odluke:

1. Odluka o razrješenju članova NO JP HT d.d. Mostar ispred državnog kapitala;

2. Odluka o razrješenju članova NO JP HT d.d. Mostar ispred HT d.d. Zagreb;

3. Odluka o imenovanju v.d. članova NO JP HT d.d. Mostar ispred državnog kapitala;

4. Odluka o imenovanju v.d. članova NO JP HT d.d. Mostar ispred HT d.d. Zagreb.

 

Dokumenti:

Izvješće o radu Odbora za glasovanje sa 7. izvanredne sjednice Skupštine JP HT d.d. Mostar u 2020.pdf


DOKUMENTI