povratak

Održana 6. (izvanredna) Skupština JP HT d.d. Mostar

U Mostaru je, u prostorijama Društva, održana 6. (izvanredna) Skupština JP HT d.d. Mostar u 2020. godini.

Na 6. (izvanrednoj) Skupštini usvojene su sljedeće odluke:

1. Odluka o dopuni djelatnosti JP HT d.d. Mostar

2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta JP HT d.d. Mostar;

3. Odluka o razrješenju vršitelja dužnosti - članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar ispred državnog kapitala, radi isteka mandata Dragana Gabrića i Kristine Žulj

4. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti - članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Dragana Gabrića i Kristine Žulj ispred državnog kapitala, do okončanja natječajne procedure, a najduže na vremenski period do tri mjeseca.

U PRIVITKU/DOKUMENTI: Izvješće o radu Odbora za glasovanje sa 6. izvanredne skupštine JP HT d.d. Mostar u 2020.

 


DOKUMENTI