povratak

Održana 4. (redovita) Skupština JP HT d.d. Mostar u 2020.

Danas je u prostorijama poduzeća održana 4. (redovita) Skupština JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar u 2020. godini.

Na današnjoj 4. (redovitoj) Skupštini JP HT d.d. Mostar usvojene su sljedeće odluke:

 

1. Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2019. godinu, koje uključuje Izvješće Uprave Društva o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za I – XII mjeseci 2019. godine, Izvješće neovisnog revizora Fircon d.o.o. Mostar i financijske izvještaje za godinu koja je završila na 31.12.2019. godine, Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu i Izvješće o radu Odbora za reviziju za 2019. godinu;

 

2. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti poslije oporezivanja iz 2019. godine;

 

3. Odluka o usvajanju Plana Poslovanja za razdoblje 2020.-2022. godine.


DOKUMENTI