povratak

Održana 3. (redovita) Skupština JP HT d.d. Mostar u 2019. godini

Treća redovita Skupština JP HT d.d. Mostar, održana 28.6.2019.

Na trećoj (redovitoj) Skupštini JP HT d.d. Mostar, održanoj 28.6.2019. u Mostaru, usvojene su sljedeće Odluke:

  1. Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2018. godinu
  2. Odluka o raspodjeli dobiti poslije oporezivanja iz 2018. godine

DOKUMENTI