povratak

Održana 3. (redovita) Skupština HT-a Mostar, ostvaren pozitivan rezultat poslovanja

U Mostaru je 29. lipnja održana 3. (redovita) Skupština JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar.

Na 3. (redovitoj) Skupštini JP HT d. d. Mostar usvojene su sljedeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2020. godinu, koje uključuje Izvješće o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za I. – XII. mjeseci 2020. godine, Izvješće revizora i financijsko izvješće (odvojeno i konsolidirano) za godinu koja je završila na 31. 12. 2020. godine, Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu i Izvješće o radu Odbora za reviziju za 2020. godinu

2. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti poslije oporezivanja iz 2020. godine

3. Odluka o usvajanju Plana poslovanja za razdoblje 2021. - 2023. godine.

 

 

DOKUMENTI: 

Izvješće o radu Odbora za glasovanje s 3. (redovite) Skupštine JP HT d.d. Mostar održane 29. 6. 2021. godine

 


DOKUMENTI