povratak

Održana 3. (izvanredna) Skupština JP HT d.d. Mostar u 2020.

Danas je u prostorijama poduzeća održana 3. (izvanredna) Skupština JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar u 2020. godini.

Na održanoj 3. (izvanrednoj) Skupštini usvojene su sljedeće Odluke:

 

  1. Odluka o razrješenju dva vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar ispred državnog kapitala, gđa. Kristina Žulj radi isteka mandata i gosp. Radoje Vidović radi isteka mandata zaključno sa 04.02.2020. godine.

 

  1. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar ispred državnog kapitala, gosp. Dragan Gabrić i gđa. Kristina Žulj, do okončanja natječajne procedure, a najduže na vremenski period do tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine Društva o imenovanju članova Nadzornog odbora.

U prilogu:

Izvješće o radu Odbora za glasovanje s 3. (izvanredne) Skupštine JP HT d. d. Mostar u 2020. godini


DOKUMENTI