povratak

O B A V I J E S T o sazivanju pete (izvanredne) Skupštine JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar u 2019. godini

Peta (izvanredna) Skupština Javnoga poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (JP HT d.d. Mostar) održat će se 4.11.2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 11 sati u Mostaru, u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače.


DOKUMENTI