povratak

Kako smo komunicirali u vrijeme pandemije

O tomu - kako smo u HT ERONET-u komunicirali u vrijeme pandemije piše rukovoditeljica Odjela za korporativne komunikacije Misijana Brkić-Milinković.

Teško da je itko od nas mogao i pomisliti da ćemo morati krizno komunicirati i odgovarati na krizu izazvanu – pandemijom.
I to se dogodilo. Nećemo se lagati. Sve nas je zateklo i svaku drugu komunikaciju gurnulo u drugi plan.

I u HT ERONET-u bili smo svjesni činjenice da je ovo nešto potpuno novo, da treba pažljivo i smisleno komunicirati, u svakome trenutku omogućiti pravodobnu i istinitu informaciju, a u isto vrijeme – ne širiti strah i paniku.

Nastupila su nova pravila: praktično smo prekonoći organizirali poslovanje od doma, što je bio golem izazov, a u isto smo vrijeme morali osigurati kapacitet mreže, visoku razinu kvalitete usluge, kao i dostupnost usluga.

Iznenadna promjena u komunikaciji, značila je: treba brzo reagirati!

Planirane smo aktivnosti i kampanje zaustavili i okrenuli se novonastaloj situaciji.

 

HT ERONET je na samome početku ovoga izvanrednog stanja formirao Tim za koordinaciju krizne situacije, čiji su glavni zadaci bili – definiranje internih pravila ponašanja u vidu naputaka/preporuka obveznih za sve djelatnike, te, sukladno epidemiološkoj situaciji i preporukama nadležnih institucija, redovito informiranje djelatnika, ali i korisnika i javnosti, o svim novinama. Poseban naglasak stavljen je na – stalnu i redovitu komunikaciju, kako prema zaposlenima, tako i prema korisnicima i javnosti.

 

Sva komunikacija seli se online, interni procesi unutar kompanije se digitaliziraju, uvodi se rad od kuće, a Tim za koordinaciju krizne situacije redovito, putem e-mail obavijesti i intraneta, obavještava djelatnike o svim novinama, kao i preporukama/naputcima, vezanim uz pandemiju.

Otvoren je i info mail korona.info@hteronet.ba, na koji su se djelatnici o svemu mogli podrobnije informirati ili postaviti pitanje. Također na intranetu te kroz e-mail obavijesti upućivali smo na linkove nadležnih institucija, kriznih stožera, zavoda, kako bismo se svi mogli detaljno informirati o pandemiji.

Iako je interna poslovna komunikacija i ranije podrazumijevala digitalne kanale i telekonferencije pa trenutna situacija nije bila potpuna novina, činjenica je da su naši djelatnici postali produktivniji i učinkovitiji u novome načinu rada, a s kolegama su bili povezani zahvaljujući digitalnom alatu Microsoft Teams, koji se u ovoj situaciji pokazao nezaobilaznim.

 

Prema podacima Korisničke podrške, obujam posla na govornim kanalima ostao je na razini proteklih mjeseci, dok su naši digitalni kanali (mail, Facebook, chat) zabilježili značajan porast kontakata.

 

Veliki dio posla odradili su Odjel za marketinške i Odjel za korporativne komunikacije. Između ostaloga: našu smo korporativnu web-stranicu osvježili novim naslovnicama za privatne i poslovne korisnike gdje su svakodnevno objavljivane informacije i akcije vezane uz trenutnu situaciju. Kroz korporativni web i Facebook stranicu, odašiljali smo poruku: #Ostanikući te tako dali i naš doprinos situaciji u kojoj smo se svi našli. Stavili smo fokus na Facebook i Instagram kao glavne kanale komunikacije, a naše aktivnosti – nove ponude, akcije, društveno odgovorne projekte, javnosti smo prezentirali putem priopćenja te objavama na korporativnom webu i društvenim mrežama. Odgovarali smo i na brojne novinarske upite…

Ova krizna situacija, jasno je, naučila nas je na drukčiju komunikaciju.

Na promjenu dosadašnjih uobičajenih načina komuniciranja i zajedničkog rada i djelovanja.

Mnogo toga smo, praktički, naučili preko noći. Pred nama su, sigurno, i neki novi izazovi. Nakon ovoga, na njih ćemo, vjerujemo, ako ne potpuno, onda dobrim dijelom biti - spremni.