Galerija članova Uprave

dr. sc. Goran Kraljević, v. d. predsjednika Uprave – direktora

dipl. ing. Tomislav Ruk, v. d. člana Uprave i izvršnog direktora za nepokretnu mrežu

dipl. ing. el. Draženko Pažin, v. d. člana Uprave – izvršni direktor za pokretnu mrežu

Gordana Bilić, v. d. članice Uprave i izvršne direktorice za financije