Izmiksajte sami svoj Poslovni Mix

ODABERITE. IZMIXAJTE. NARUČITE.

Mjesečna naknada
17,55 KM/mj.
29,25 KM/mj.
40,95 KM/mj.
58,50 KM/mj.
87,75 KM/mj.
117,00 KM/mj.
175,50 KM/mj.
Poslovna
Mix tarifa
15
25
35
50
75
100
150
Pozivi prema mobilnim mrežama u BiH
200 min
800 min
1500 min
3000 min
5000 min
7500 min
10000 min
Pozivi prema fiksnim mrežama u BiH
200 min
800 min
1500 min
3000 min
5000 min
7500 min
10000 min
SMS poruke prema mrežama u BiH
500 sms
1000 sms
1500 sms
3000 sms
5000 sms
7500 sms
10000 sms
Podatkovni prijenos po maksimalnim brzinama
3 GB
6 GB
15 GB
30 GB
50 GB
100 GB
150 GB
Prema Zona II bonus
0 min
Želim uređaj
i tarifu
0 min
Želim uređaj
i tarifu
15 min
Želim uređaj
i tarifu
60 min
Želim uređaj
i tarifu
75 min
Želim uređaj
i tarifu
120 min
Želim uređaj
i tarifu
120 min
Želim uređaj
i tarifu
 


  • Poslovne Mix tarife nude najbolju kombinaciju tarifa I uređaja za cijeli Vaš tim uz brojne prednosti:
  • Besplatni razgovori i SMS poruke unutar tima
  • Velike količine podatkovnog prijenosa po maksimalnim brzinama
  • Veliki broj uključenih minuta prema svim mobilnim mrežama u BiH
  • Veliki broj uključenih minuta prema svim fiksnim mrežama u BiH
  • Odličan izbor mobilnih aparata
Poslovna Mix tarifa 15 25 35 50 75 100 150
Pozivi unutar grupe (KM) 0 0 0 0 0 0 0
SMS unutar poduzeća (KM) 0 0 0 0 0 0 0
Cijena poziva prema mobilnim mrežama u BiH (KM) 0,187 0,187 0,164 0,164 0,164 0,117 0,117
Cijena poziva prema fiksnim mrežama u BiH (KM) 0,187 0,187 0,164 0,164 0,164 0,117 0,117
SMS unutar BiH (KM) 0,070 0,070 0,047 0,047 0,047 0,023 0,023
SMS prema inozemstvu (KM) 0,140 0,140 0,105 0,105 0,105 0,070 0,070
MMS (KM) 0,140 0,140 0,094 0,094 0,094 0,070 0,070

* Sve cijene sa PDV-om

Poslovna Mix tarifa 15 25 35 50 75 100 150
1a. Zona – Hrvatska fiksna 0,515 KM/min
1b. Zona – Hrvatska mobilna 0,644 KM/min 0,550KM/min
1c. Zona – Srbija i Crna Gora fiksna 0,515 KM/min
1d. Zona – Srbija i Crna Gora mobilna 0,644 KM/min 0,550KM/min
2. Zona - Ostale europske zemlje + SAD/Kanada/Australija 0,807 KM/min 0,761KM/min 0,644 KM/min 0,410 KM/min
3. Zona – Izvaneuropske zemlje 1,046 KM/min 0,760 KM/min 0,585KM/min
4. Zona – Sateliti (Inmarsat, Thuraya), Maritime 11,583 KM/min
  • Nakon potrošenog uključenog iznosa po maksimalnim brzinama, brzine interneta se smanjuju na: *Za tarife Poslovni MIx 15, 25, 35 brzina prijenosa podataka će se smanjiti na 64 kbit/s, za tarife Poslovni Mix 50 i 75 brzina prijenosa podataka će se smanjiti na 128 kbit/s a za tarife Poslovni Mix 100, 175 i 250 brzina prijenosa podataka će se smanjiti na 256 kbit/s
  • Nepotrošeni iznos minuta, SMS-ova i podatkovnog prijenosa uključenih u mjesečnu naknadu se ne može prenijeti u naredni mjesec.
  • Obračunska jedinica poziva je 10+10 s.
  • Roaming pozivi će se obračunati u skladu s važećim HT ERONET cjenikom.