Cjenik SuperFamily tarife

  Broj članova
Broj postpaid članova 1 - 3
Broj prepaid članova 0 - 4
Broj fiksnih članova 0 - 1
  Mjesečna naknada po članu
Naknada po postpaid članu 17,55 KM 29,25 KM 29,25 KM 40,95 KM 58,50 KM 93,60 KM 175,50 KM
Naknada po prepaid članu 10,00 KM
Naknada za fiksnog člana (bilo fiksne mreže u BiH) 3,51 KM

Uključene usluge u mjesečnu naknadu

  SuperFamily tarifa
Broj minuta prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u BiH za postpaid člana 100 200 125 450 650 1050 10000***
Broj SMS/MMS poruka prema svim mrežama u BiH za postpaid člana 100 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Podatkovni promet za postpaid člana neograničen*
500 MB* 2 GB* 5 GB* 6 GB* 8 GB* 16 GB* 32 GB*
Iznos KM za prepaid člana 10 10 10 10 10 10 10

*Za tarifne modele Super 15/25/25Net/35 brzina prijenosa podataka nakon potrošenih 500MB/2GB/5GB/6GB će se smanjiti na 64 kbit/s, za tarifni model Super 50/80 nakon potrošenih 8GB odnosno 16GB će se smanjiti na 128 kbit/s, a za tarifni model Super VIP nakon potrošenih 32GB će se smanjiti na 256 kbit/s.

Jedinične cijene za postpaid članove

  SuperFamily tarifa
Pozivi prema svim mobilnim mrežama u BiH (KM/min)
0,211
Pozivi prema svim fiksnim mrežama u BiH (KM/min) 0,199
SMS/MMS (KM/poruci) unutar BiH
0,070
SMS/MMS (KM/poruci) izvan BiH
0,105
Prijenos podataka (KM/MB)
0,00
Pozivi unutar Super Family grupe (KM/poziv) 0,058

MEĐUNARODNI POZIVI (KM/min) za postpaid članove

  SuperFamily tarifa
1a. Zona - Hrvatska fiksna 0,515
1b. Zona - Hrvatska mobilna 0,644
1c. Zona - Srbija i Crna Gora fiksna 0,515
1d. Zona - Srbija i Crna Gora mobilna 0,644
2. Zona - Ostale europske zemlje + SAD/Kanada/Australija 0,807
3. Zona - Izvaneuropske zemlje 1,046
4. Zona Sateliti (Inmarsat, Thuraya), Maritime 11,583

Popust na fakturu

  SuperFamily tarifa
za 3 člana (postpaid + prepaid) grupe
5%
za 4 člana (postpaid + prepaid) grupe
7%
za 5 članova (postpaid + prepaid) grupe
9%
za 6 članova (postpaid + prepaid) grupe 12%
za 7 članova (postpaid + prepaid) grupe 15%

***korištenje po fair use principu podrazumijeva 8000 minuta razgovora prema HT ERONET mobilnoj i fiksnoj mreži, 2000 minuta razgovora prema drugim mobilnim i fiksnim mrežama u BiH, 1000 SMS poruka unutar BiH i 32 GB mobilnog interneta.

U cijene je uključen PDV.