Unaprijedite sigurnost poslovanja uz pouzdanu zaštitu stalnog pristupa internetu.

Usluga Firewall Business osigurava zaštitu korisničke komunikacije putem interneta a time i zaštitu mrežnih i računalnih resursa korisnika stalnog pristupa internetu. Nadzor i filtriranje dolaznog i odlaznog mrežnog prometa temelji se na definiranim sigurnosnim pravilima. Provjera prometa se odvija na aplikacijskoj razini uz korištenje jedinstvenog upravljanja prijetnjama (Unified Threat Management). Usluga omogućava sigurnosno rješenje implementirano kao virtualni firewall (vatrozid) temeljen na Check Point Next Generation Firewall.

Usluga Firewall Business povećava sigurnost poslovanja bez početnih ulaganja i dodatne IT podrške. Namijenjena je korisnicima usluga stalnog pristupa internetu: Veliki korisnik i Privatna mreža.

Funkcionalnosti zaštite

Kontrola aplikacija i URL filtriranje podrazumijeva kontrolu pristupa aplikacijama i/ili internetskim stranicama kategoriziranim prema vrsti ili razini sigurnosnog rizika. Promjena početnih postavki zaštite moguća je na zahtjev.

POČETNE POSTAVKE KONTROLE APLIKACIJA I URL FILTRIRANJA

Antivirusna i anti-bot zaštita štiti korisničku komunikaciju putem interneta, detektira i sprječava botove i druge zlonamjerne programe te aktivnosti koje predstavljaju prijetnju korisničkoj mreži.

Inspekcija SSL prometa koristeći certifikate postaje posrednik između klijentskog računala i sigurne web stranice. Pregledom šifriranog prometa omogućava se detekcija zlonamjernog prometa i time smanjuje sigurnosni rizik.

IPS (Intrusion Prevention System) omogućava zaštitu korisničkog poslužitelja od neovlaštenih i malicioznih upada. Može se implementirati sa ili bez HTTPS inspekcije.

 

Za korisnike koji žele naprednu zaštitu stalnog pristupa internetu uz samostalno upravljanje virtualnim firewallom, kao i povezivanje udaljenih lokacija u podatkovni VPN u ponudi je usluga Firewall Premium.

 

ICT Marketplace ICT i Cloud Brošura