Vlastiti lako pamtljivi 063 broj dostupan za sve postpaid korisnike.

Usluga Top broj predstavlja bazu lako pamtljivih korisničkih brojeva koje svi novi ili postojeći  HT ERONET korisnici mogu kupiti uz plaćanje određene naknade.

Korisnički brojevi iz Top broj baze raspoređeni su u četiri cjenovne kategorije: Premium, Gold, Silver i Bronze.

Cjenik

Pretplatnički broj Cijena
PREMIUM  160 KM
GOLD 130 KM
SILVER 80KM
BRONZE 50 KM

Opis

PREMIUM

Korisnički brojevi kombinacije znamenki: XXX XXX; XXX YYY; XXX 000; 000 XXX; X00 X00; X0 X0 X0; 0X 0X 0X; XY XY XY, XYZ XYZ.

GOLD

Korisnički brojevi kombinacije znamenki: XYY YYY; XXX XXY; X00 Y00; X00 000; 000 00X; X0 Y0 Z0; 00X 00Y; 6*(x+1).

SILVER

Korisnički brojevi kombinacije znamenki: XY0 000; XXY YYY; XXX XYY; 000 0XX; XX0 000; X00 00X; XX YY ZZ.

BRONZE

Korisnički brojevi kombinacije znamenki: XYZ 000; 000 XYZ; 000 0XY, XYZ ZYX;  3*(X+1)3*(Y+1), 3*(X+1)3*(X-1).