U bilo kojem trenutku možete nekome nadopuniti !hej račun sa svoje ERONET tarife.

Bilo kada i bilo gdje !hej račun može biti nadoplaćen sa bilo koje od ERONET postpaid tarifa preko jednostavnog izbornika na mobilnom uređaju. !hej korisniku njegov račun može nadoplatiti kolega, prijatelj ili član obitelji onda kada mu je to najpotrebnije.
 
Izborniku za nadoplatu !hej računa se pristupa pozivom koda *502#. Praćenjem jednostavnih koraka unutar izbornika korisniku se omogućuje brza i sigurna nadoplata !hej računa.
 
Nakon naznačenog cjelobrojnog iznosa od 2 do 40 KM i odabranog željenog !hej broja korisnik pritiskom na tipku 5 potvrđuje ispravnost podataka. Oba korisnika će dobiti SMS poruku o uspješnoj nadopuni prepaid računa.